IKKE I VÅGAN: Det er heldigvis ingen i Vågan som har blitt rammet av det siste Salmonella-utbruddet.

Jakter på salmonella-kilde

Skrevet av Morten Moe
06.03.2019 18:00 - OPPDATERT 07.03.2019 07:02

Folkehelseinstituttet har oppdaget et sykdomsutbrudd forårsaket av Salmonella Agbeni. Nå jakter de på smittekilden.

Alle pasientene i utbruddet har en Salmonella-variant med nøyaktig samme DNA-profil. Det tyder på en felles smittekilde, mest sannsynlig en matvare, som er distribuert i hele landet.
I Vågan er det heldigvis ingen som er registrert med Salmonella.
– Nei, det er ingen, som vi så langt har oversikt over, som har denne smitten i Vågan, sier kommuneoverlege Jan Håkon Juul.

ETTERFORSKNING
– Mattilsynet samarbeider med Folkehelseinstituttet, kommuneoverleger og Veterinærinstituttet for å etterforske hva som kan være smittekilden til utbruddet. Dette arbeidet tar tid og er komplisert, og det er ikke alltid mulig å finne smittekilden, sier Turid Berglund, seniorrådgiver i Mattilsynets seksjon hygiene og drikkevann.

Per 5.mars 2019 er det påvist samme type salmonellasmitte hos 21 personer, og det er mistanke om at ytterlige seks personer er smittet. Personene er i alderen fra to til 91 år. Det er elleve menn og 16 kvinner, fra Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Vest-Agder, Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland.

HYGIENE VIKTIG
- God kjøkkenhygiene og god håndhygiene kan hindre smitte av Salmonellabakterier mellom matvarer og mellom mennesker. Er man syk med diaré, skal man også unngå å lage mat til andre. Et generelt og godt råd, er å varmebehandle matvarer. Tilstrekkelig koking eller gjennomsteking, dreper salmonellabakteriene, sier Turid Berglund.

Salmonellabakterier kan ikke skylles vekk med vann, så hvis smittekilden er noe spiseferdig, er det vanskeligere å beskytte seg mot smitte.

INTERVJUER PASIENTENE
Når et utbrudd starter med syke mennesker, slik som her, og man ikke har noen kjent smittekilde, vil Mattilsynet bistå kommunehelsetjenesten og Folkehelseinstituttet med å innhente informasjon. Det er som regel Mattilsynets lokale avdelinger som bes intervjue pasientene om hva og hvor de har spist og drukket, samt hva de har vært i kontakt med, i tiden før de ble syke. På den måten kartlegges pasientenes kosthold og bevegelser og det kan gjøre det mulig å fange opp fellesnevnere, som kan lede etterforskningen på sporet av smittekilden. Når man begynner å peile seg inn mot en bestemt matvare, vil Mattilsynet noen ganger sende inn prøver av matrester og emballasje og analysere dem for utbruddsbakterien.

SJELDEN I NORGE
Om en felles smittekilde fra mat, dyr eller miljø peker seg ut, har Mattilsynet har ansvaret for å lede sporingsarbeidet langs matkjeden. Mattilsynet vil da sikre at det gjøres tiltak for å stanse utbruddet og hindre at flere blir syke.
I Norge påviser vi svært sjelden Salmonella hos matproduserende husdyr og dermed ser vi det også svært sjelden i norskprodusert mat. Man kan imidlertid finne Salmonella i tarmen hos ville norske dyr, som pinnsvin og fugler.

Salmonella
♦ Salmonella er en bakterie som er vanlig hos fjørfe og gris, og som kan gi sykdom hos mennesker.
♦ De vanligste symptomene på sykdommen er diaré, magesmerter, kvalme og eventuelt også feber. Bakterien smitter stort sett gjennom mat og vann, men kan også smitte fra person til person, og mellom dyr.
♦ Det er lite Salmonella i norsk mat og blant norske husdyr. Det samme gjelder for Sverige, Finland og Island.
♦ De fleste nordmenn som blir syke av Salmonella, blir smittet på reise i utlandet. Antallet sykdomstilfeller har gradvis gått nedover de tre siste årene, noe som kan skyldes at det nå er mindre Salmonella i fjørfebesetninger og egg i mange europeiske land.
♦ God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er viktig for å hindre at salmonellasmitte sprer seg. Hvis man har diaré bør man unngå å lage mat til andre.
♦ Salmonellasmitte i Norge skyldes stort sett importerte matvarer, forurenset drikkevann, eller direkte eller indirekte smitte fra ville småfugl og pinnsvin.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.