Områdesjef HV Bjørn Ragnar larsen Foto: Privat

Julebrev til HV-soldatene i Lofoten

Skrevet for Redaksjonen
03.01.2021 09:00 - OPPDATERT 03.01.2021 21:02

LESERINNLEGG: Vi legger bak oss et veldig annerledes år. Et år hvor Norges beredskap og Norges evne til krisehåndtering har blitt testet. 

Covid-19-pandemien har også fått testet Heimevernets evne til rask omstilling i en uventet situasjon, som Heimevernet har løst på en god måte – gitt de forutsetninger og ressurser som er stilt til rådighet.

Året startet som vanlig med forberedelser til de faste aktivitetene som Lofoten Heimevernsområde hadde planlagt å gjennomføre i år. Alle disse forberedelser fikk en bråstopp, og ble skrinlagt, da alvoret med Covid-19-pandemien slo inn over Norge og landet ble delvis nedstengt i mars.

Dette medførte da at alle planer knyttet til virksomhetsordren for året måtte endres, og utviklingen i pandemien la føringer for hvordan og når ting var mulig å bestemme – som i sin tur medførte at aktiviteter ble endret hva angår innhold, tidspunkt og lokasjoner som kunne benyttes. Dette medførte blant annet at årets trening for Lofoten Heimevernsområde måtte flyttes både i tid og rom.

Da pandemien var et faktum, iverksatte nasjonale myndigheter gode og nødvendige tiltak for å begrense smitten. 

Lofoten Heimevernsområde etablerte forbindelse med de sivile krisestabene i Lofotkommunene da samfunnet ble stengt ned i mars. Dette ble løst ved å ha dedikerte liaisoner som kontaktpunkt for hver av kommunene i Lofoten, slik at HV til enhver tid var på, og kunne gi innspill og bistand hvis behov oppsto, innenfor de ressurser HV har tilgjengelig. Nå ble det utover dette ikke iverksatt lokale tiltak fra HV sin side, men HV var, og er, aktivert og benyttes i forbindelse med grensekontroller i vårt langstrakte land.

Covid-19-pandemien har vært en alvorlig belastning for de som har blitt smittet, og for samfunnet økonomisk. Vi kan samtidig være glad for at strenge tiltak ble iverksatt, så vi ikke har endt opp i en enda større krise, slik mange andre land har opplevd. Alle har et ansvar for å gjøre vårt for å begrense smitten, og samtidig holde fokus oppe selv om vi nå ser lys i enden av tunnelen. Vi må nok være forberedt på ennå en god del måneder med mange restriksjoner nasjonalt, og enda lenger internasjonalt, før vaksiner forhåpentligvis får satt en endelig stopp for Covid-19-spredningen, og vi igjen kan begynne ta tilbake våre vanlige liv.

Nå er vi jo samtidig heldig som samfunn, både nasjonalt og internasjonalt, siden Covid-19-pandemien så langt ikke har vært så brutal og dødelig som fryktet etter de verste spådommene i vinter, selv om det selvfølgelig har vært alvorlig nok for mange av dem som har fått kjenne viruset på kroppen. Vi fikk jo også erfare at internasjonalt samarbeid fikk klare utfordringer når ressursene var få og vanskelig tilgjengelig – da var de fleste land seg selv nærmest. 

Jeg håper jo at pandemien derfor også er en vekker for alle de som har skjøvet til siden beredskapstanker i mange år, på alt for mange nivåer og samfunnsområder, slik at vi er bedre forberedt og har bedre planer klar når den neste store krisen måtte oppstå. Beredskap koster økonomisk, og er man riktig heldig så vil man aldri få bruk for den investeringen, men har man ikke investert i beredskap, tenker jeg konsekvensene og kostnadene ved en større krise langt vil overgå de kostnadene man har ved å opprette og opprettholde en nødvendig beredskap for nasjonen Norge, og landets innbyggere.

Her i Lofoten har vi vært heldige og har så langt hatt få smittetilfeller, og de som har vært har raskt blitt tatt kontroll på av kommunene i Lofoten. Vi må likevel ikke senke skuldrene, vi har ennå en lang vinter framfor oss, hvor vi alle må ta del i samfunnsdugnaden og bidra til å begrense muligheten for Covid-19 smitte. Det er som nevnt flere måneder igjen før vaksinasjon er så utbredt at det vil ha reel effekt på smittespredningen.

Bjørn Ragnar Larsen
Kaptein
Områdesjef Lofoten Heimevernsområde