KLARE TIL Å HJELPE: Jusshjelpa Nord-Norge står klare til å veilede i Vågan bibliotek 14. november. Foto: Jusshjelpa Nord-Norge

Jusshjelpa til Svolvær

Skrevet av Mari Rokkan
07.11.2018 18:00 - OPPDATERT 08.11.2018 10:03

14. november kan Vågans innbyggere få gratis juridisk hjelp fra Jusshjelpa Nord-Norge.

Jusshjelpa i Nord-Norge kommer på en såkalt saksinntakstur til Svolvær 14. november 2018. Saksinntaket vil foregå på Vågan bibliotek klokken 14.30-16.

Jusshjelpa i Nord-Norge er et tiltak som drives av studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø. Jusshjelpa gir gratis juridisk rådgivning og bistand i enkeltsaker.

"Vi har spesialisert oss innenfor en rekke fagområder, herunder familie-, samboer-, utlending-, arverett-, barn-, arbeids- trygderett, fengselsrett-, husleie-, sosial-, helse- og gjeldsrett. Dersom du har et juridisk problem, kan du møte opp og legge fram saken din for oss. Dette er helt gratis", melder Jusshjelpa på sosiale medier.

"Vi kan ikke behandle saken direkte, men vi tar den med til Tromsø hvor du vil få tildelt en saksbehandler og hvor det vil bli vurdert om vi kan bistå deg. Vi har taushetsplikt, og vi ser frem til å møte deg".

OM JUSSHJELPA:
Jusshjelpas formål lyder slik: «Jusshjelpas målsetning er å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge. Jusshjelpa skal ha en sosial profil og gi gratis rettshjelp til de som trenger det mest».

"Vårt formål viser seg i vår saksbehandling ved at vi velger våre klienter ut i fra deres ressursevne, hvilket problem de har og hvorvidt det er nødvendig med vår hjelp. Vi ønsker å benytte våre ressurser til å hjelpe de som ikke har mulighet til å få hjelp noe annet sted. Klienten bør ha et problem som Jusshjelpa vurderer som viktig for klienten å få løst. Eksempler på dette er saker vedrørende arbeid, husleie, familie, gjeld og trygdeytelser. Forutsetningen er imidlertid at vi har kapasitet til å ta saken og at vi er kompetent til det.

Det må påpekes at utover dette vil Jusshjelpa alltid forsøke å gi råd til den som tar kontakt med oss. Her har vi ingen kriterier for hvem vi skal hjelpe. Denne hjelpen begrenses til svar på relativt enkle spørsmål og henvisninger til instanser som kan hjelpe vedkommende.

Også Jusshjelpas arbeid med rettspolitikk og forskning har som formål å avhjelpe de ovennevnte klientgruppers juridiske problem", melder Jusshjelpa via sin nettside.

FAKTA:

  • Jusshjelpa i Nord-Norge består av idealistiske viderekommende jusstudenter som ønsker å hjelpe dem som ikke har råd til advokat.
  • Jusshjelpas tjenester er gratis.
  • Jusshjelpa i Nord-Norge arbeider rettspolitisk med å bedre situasjonen for de ressurssvake i landsdelen.
  • Jusshjelpa i Nord-Norge behandler mellom 1300 og 1600 saker i året.
  • En stor del av våre klienter er studenter.
  • Jusshjelpa i Nord-Norge bistår med veiledning, informasjonsmateriell, partsrepresentasjon, og utredning av saker innenfor våre saksområder.
  • Jusshjelpa i Nord-Norge arbeider med rettsområdene, familie-, arve-, barne-, skifte-, pengekravs-, arbeids-, husleie-, gjelds-, trygde-, sosial og fengselsrett.
  • Jusshjelpa i utgangspunktet også kan bistå i andre typer saker. I det minste ved å henvise til rett instans.
     

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.