Krysser fingrene for normal trening og kamper

Skrevet for Redaksjonen
07.05.2020 11:30 - OPPDATERT 07.05.2020 16:02

LESERINNLEGG: I to måneder har det vært stans i normal fotballaktivitet. I Hålogaland Fotballkrets gjelder dette 62 klubber med i overkant av 500 lag og rundt 7500 spillere.
Det har vært en særdeles krevende periode får både klubber og spillere, og som kretsledere er vi stolte over hvordan klubbene våre har tatt del i samfunnsdugnaden, iverksatt kostnadsparende tiltak og lagt til rette for tilpasset aktivitet etter hvert som myndighetene har gitt grønt lys. Folkehelseinstituttet har nå gitt positive tilbakemeldinger på NFFs planer for gjenåpning av toppfotballen innenfor forsvarlige smittevernrammer. Det gir grunnlag for optimisme også for oss som først og fremst representerer breddefotballen.


Normalt sett skulle sesongen svært godt i gang nå, både for topp og bredde. Med over 7000 spillere, jenter og gutter fra Hålogaland, som skulle levendegjort NFFs visjon: Fotball for alle - glede, drømmer og fellesskap.
Koronapandemien har foreløpig satt en effektiv stopper for det. Norsk fotball har i likhet med andre organisasjoner og enkeltmennesker forståelse for at myndighetene har innført svært inngripende tiltak for å verne om liv og helse i en krevende og uoversiktlig situasjon.


I Norge har vi 377.000 spillere, 1800 lag, 150.000 frivillige, i tillegg til over 3000 ansatte. For de mest utsatte og sårbare barna er fotballen og fellesskapet den representerer av uvurderlig betydning. Denne gruppen er dobbelt sårbare i en tid hvor verken offentlige tilbud eller idretten er tilgjengelige arenaer som før. Det er ikke uten grunn at vi i kretsene har slått alarm på denne gruppens vegne. Norge er ett av landene i Europa med flest fotballspillere i forhold til folketall. Den norske fotballmodellen skiller seg også ut gjennom et unikt samspill mellom topp og bredde. Ikke bare fordi bredden leverer spillere oppover i kjeden, men også fordi toppfotballen finansierer en stor del av programmene i breddefotballen og for barn unge gjennom kretsene. Det er også bakgrunnen for at vi i kretsene står fjellstøtt bak ønsket om å komme i gang med toppfotballen så raskt som mulig. Fordi alt henger sammen med alt. Dette være seg økonomi, eller en samlet interesse for fotballen.


Selvsagt skal norsk fotball følge råd fra helsemyndighetene. Men fordi vi vet hvor viktig vår aktivitet er for så mange, etablerte NFF sentralt - i samarbeid med NIF og andre særforbund - tidlig en dialog med Folkehelseinstituttet om treningsråd. Resultatet er som alle vet, fotballens koronavettregler og en gradvis tilnærming mot normal trening. Det har vært utrolig viktig både for klubbene våre, og for spillere på alle nivå.


I et samfunnsperspektiv er det åpenbart breddefotballen som er viktigst både for oss i krets og NFF sentralt. Hele norsk fotball krysser nå fingrene for at toppfotballen får klarsignal til å komme i gang igjen, og at standarden som der settes, skaper rom for at også barn og unge i vår krets snarest kan komme i gang med vanlig trening og kamper igjen. Det betyr mye for svært mange.

Marianne Flaaten
Kretsleder
Daniel Kvile
Daglig leder
Hålogaland Fotballkrets