NAV Foto: Morten Moe

Lav, men økende ledighet i Vågan

Skrevet av Morten Moe
06.05.2019 07:00 - OPPDATERT 07.05.2019 13:41

Ved utgangen av april 2019 var det registrert 105 personer helt uten arbeid i Vågan.

Det er en økning på 18 personer sammenlignet med mars måned da det var 87 personer helt uten arbeid i Vågan. I april 2018 var det 95 personer helt uten arbeid.

FLERE PERMITTERTE
En god del av økningen i ledigheten skyldes at det er flere permitterte. Det er 15 permitterte i april mot én permittert i mars. Yrkesmessig er økningen i ledigheten innen industriarbeid, især gjelder det fiskeindustrien.  

Av de helt ledige er det 58 menn og 47 kvinner. Videre er 85 personer delvis sysselsatt; fordelt på 44 menn og 41 kvinner. Av de helt ledige er 21 personer under 30 år.  Som for øvrig i fylket er de fleste ledige er innen industriarbeid, og i Vågan innen Bygg-/anlegg.

Det er nå registrert 58 ledige stillinger i Vågan hos NAV. De fleste stillingene er innen helse-omsorg, undervisning, og reiseliv.

NEDGANG I NORDLAND
I Nordland er det i april 2389 helt ledige, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent. Det er 86 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på tre prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3055. Dette tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

I landet sett under ett er antall helt ledige på 63 340 personer i april. Dette er en nedgang på 5 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av april tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

- I april ser vi igjen nedgang i ledigheten i Nordland. Vi er ett av fem fylker med ledighet under 2,0 prosent. Den lave ledigheten er med på å forsterke virksomhetenes utfordringer med å skaffe nok og riktig arbeidskraft. NAV prioriterer samarbeid med arbeidsgiverne for å få flere inkludert i arbeidslivet, sier direktør i NAV Cathrine Stavnes.

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra bygg og anlegg (341), industriarbeid (297) og butikk- og salgsarbeid (289).  Størst nedgang i ledigheten fra april i fjor finner vi innenfor bygg og anlegg, som har 92 færre helt ledige.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.