Lavere ledighet i Vågan

Skrevet av Mari Rokkan
04.07.2018 11:00 - OPPDATERT 04.07.2018 18:07

Selv om det er en svak økning i ledigheten i Vågan ved slutten av juni, er ledigheten lav i Vågan, med 2,3% ledighet, melder NAV Svolvær i en pressemelding.

 – Ved utgangen av juni måned viser tallene en svak økning med 7 flere helt ledige enn sammenlignet med samme tidsrom i fjor.  Også sammenlignet med forrige måned er det en økning fra 96 personer helt ledig i mai til 109 personer ved utgangen av juni. Årsaken til økningen er flere permitterte nå i juni sammenlignet med forrige måned og også i forhold til samme periode i fjor. Det er nå registrert 109 personer helt ledig, fordelt på 68 menn og 41 kvinner. Av de helt ledige er 34 personer permittert, skriver leder Gunn Varberg Blandford.

Antall delvis sysselsatte er omtrent som ved utgangen av mai, men en svak økning sammenlignet med i fjor.  Det er nå 70 delvis sysselsatte, fordelt på 36 menn og 34 kvinner; de fleste innen industriarbeid. Som i Nordland fylke for øvrig, finner vi også i Vågan de flest ledige med bakgrunn fra industri arbeid, bygg anlegg og reiseliv.

Det er nå registrert 25 ledige stillinger ledige stillinger i Vågan.

LEDIGHETEN GÅR NED
I Nordland for øvrig er ledigheten på bare 1,7 prosent. I juni 2018 var det 2 118 helt ledige i Nordland. Dette er 408 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,7 prosent, en nedgang på 16 prosent siste år.  I Norge sett under ett er ledigheten 15 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

– Fra samme måned i fjor er det nedgang både i ledigheten blant kvinner (-160) og menn (-248). Det er økt sysselsetting i de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-158). Utviklingen de senere årene viser at det er gode jobbmuligheter for alle arbeidssøkere i Nordland, sier fungerende fylkesdirektør Erik Seljeås ved NAV Nordland.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 10 744 personer fra juni i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 60 738 helt ledige, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.