Alge død Line Ellingsen

Må erstatte smolt

Skrevet av Mari Rokkan
11.06.2019 20:00 - OPPDATERT 12.06.2019 10:02

Først mistet de 210 000 av 250 000 utsatt smolt i Tysfjorden. Nå opplever Ellingsen Seafood også økt dødelighet i eget settefiskanlegg på Mølnarodden som følge av at smoltutsett-tidspunktet har blitt utsatt.

 

Det melder iLaks. 

Ellingsen Seafood mistet hele 210.000 av 250.000 utsatt smolt på lokaliteten Bjørkvik i Tysfjorden på grunn av algeoppblomstringen sist uke.

Nå opplyser Line Ellingsen at selskapet også har dødelighet på eget settefiskanlegg på Mølnarodden.

– Vi har dessverre også økt dødelighet i eget settefiskanlegg som følge av at smoltutsett-tidspunktet har blitt utsatt noen uker og fisken har desmoltet. Uansett vil fisk bli satt ut senere enn planlagt noe som kan hull i slakteplanen for 2020, opplyser Ellingsen overfor iLaks.

Dødeligheten skal ikke være dramatisk, men den vil få konsekvenser for antall fisk som settes ut. 

– Vi vil forsøke å erstatte smolten, men det kan bli vanskelig da markedet i Nord-Norge allerede er presset, skriver Ellingsen.

FÆRRE ALGER
Fiskeridirektoratet opplyser nå på sine nettsider at algeutbruddet i Nordland og Troms ikke lenger er like alvorlig og at beredskapen derfor er noe trappet ned.

Totalt døde rundt 13.500 tonn laks som følge av algeoppblomstringen.

– Det er fortsatt god kontakt mellom oppdretterne og myndighetene, som raskt kan være i full beredskap igjen hvis det blir nødvendig, opplyser Fiskeridirektoratet.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.