Medaljeseremoni for veteraner

Skrevet av Trine Sivertsen
03.11.2019 14:00 - OPPDATERT 05.11.2019 10:23

Sjefen for Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16, Kommandør Jon Ivar Kjellin skal tildele medaljer til 7 veteraner fra Vågan og Vestvågøy som har deltatt i Internasjonale operasjoner onsdag 6. november.

Han vil tildele Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner til alle 7, og i tillegg Tysklandsbrigadenes Veteranforbunds medalje til 5 av veteranene.
 
I 1947 sendte Norge sine første soldater til en internasjonal operasjon. Likevel var det først i år 2000 at «Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner» ble innstiftet. Den ble gitt tilbakevirkende kraft, til 1947. Før medaljen ble innstiftet hadde over 80 000 soldater tjenestegjort – og gjort seg fortjent til medaljen. Siden den gang har flere titalls tusen av veteranene mottatt den, men mange har ennå ikke fått medalje for sin tjeneste. 
 
«Tysklandsbrigadenes Veteranforbunds medalje» er en norsk utmerkelse innstiftet i 1991. Den tildeles av Tysklandsbrigadens Veteranforbund i samarbeid med Forsvarets Veterantjeneste til personell som har tjenestegjort i Tysklandsbrigaden.
 
Forsvaret er opptatt av å gi veteranene anerkjenner for den innsatsen de har gjort. En medalje er et synlig uttrykk for Forsvarets og samfunnets anerkjennelse av innsats i tjeneste for Norge. Medaljeseremoniene er en god anledning til å hedre og anerkjenne de veteranene som har vært i tjeneste for Norge. Samtidig er det også en anledning til å videreformidle historien til det norske folk og spesielt til de unge.
 
Veteraner fra internasjonale operasjoner har gjort en viktig innsats for Norge. Den innsatsen anerkjenner Forsvaret, blant annet gjennom medaljer. Vi takker dem for innsatsen. Siden Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner ikke ble innstiftet før på 2000-tallet og Tysklandsbrigadenes Veteranforbunds medalje ikke ble innstiftet før 1991 er det veldig mange veteraner som enda ikke har fått sin fortjente medalje. Den får de nå.
 
Medaljeseremonien foregår i samarbeid med ordførerne for de respektive kommuner hvor veteranene bor Vågan og Vestvågøy. Følgende veteraner mottar medaljen på Rådhuset i Svolvær onsdag 6. november.

  • Arne Molund, Laukvik - IntOps medalje og Tysklandsbrigadenes Veteranforbunds medalje
  • Hans Helge Fredriksen, Gravdal - IntOps medalje og Tysklandsbrigadenes Veteranforbunds medalje
  • Einar Grann-Meyer, Svolvær - IntOps medalje og Tysklandsbrigadenes Veteranforbunds medalje
  • Rolf Karl Susæg, Svolvær - IntOps medalje og Tysklandsbrigadenes Veteranforbunds medalje
  • Hans Jørgen Nilsen, Svolvær - IntOps medalje, har fått Tysklandsbrigadenes Veteranforbunds medalje tidligere
  • Odd Kristoffersen, Svolvær - IntOps medalje med 1 stjerne for tjeneste i UNEF DANOR Suez/Gaza
  • Jan Viggo Johansen, Svolvær - IntOps medalje for tjeneste i UNEF DANOR Suez/Gaza