Risøyholmen Foto: Pål Hadler

Mellom tang og tiriltunger

Skrevet av Redaksjonen
04.07.2019 08:00 - OPPDATERT 04.07.2019 14:02

LESERINNLEGG: Dersom du har en ledig stund bør du unne deg en tur ut til Risøyholmen. Vend ryggen til steinfyllinger og trailere på Vorsetøya. Sett deg ned på svaberget, i beltet mellom tang og tiriltunger, og nyt utsikten mot Risøyklubben, mot Risøya og mot havet utenfor. Gled deg over denne uberørte rest av skjærgård, med fugleliv, blomsterprakt og pulserende havvann, langt renere her enn inne i havnen.

Men ikke vent for lenge med denne turen. Dersom utkast til “Byplan Svolvær 2019 – 2040” blir vedtatt, er herværende krefter for sin del atter rede til å rasere våre lokale “Skjærgaardsøer”, sprenge svaberg, fylle opp sjøbunnen, stenge småbåtleden, endre tidevannets frie flyt og fordrive sjøens fugler?  Alt dette må angivelig til for å gi rom for Fritz, Heinz und Jürgen samt for andre som sesongmessig gjester vår by, medbringende sine mobile sommerboliger.

Foto: Pål HadlerØnsker vi en slik vandalisering av vårt marine nærmiljø? Vi vet dessuten at bobilene øker, ikke bare i antall, de øker også i størrelse, inntil det monstrøse. Ønsker vi en slik tungtrafikk gjennom “Amfiporten” og hele sentrumssonen på langs? Er ikke en av byplanutkastets prisverdige målsetninger nettopp å flytte tyngre industri fra Vorsetøya til Osan syd, for derved å spare sentrum og de nye boligområdene på Vorsetøya for gjennomgående tungtrafikk?

Kan for øvrig en slik bobil-camp i det hele tatt bli økonomisk lønnsom, hensett til de kostnader som medfølger nedsprengning av svaberg, utfylling av sjøbunn, anlegg av nødvendig infrastruktur, adkomstveier, strøm, vann toalettanlegg, søppelhåndtering, tømmestasjoner og kloakk med mer? Eller, finnes her kanskje også en Plan B?

Foto: Pål HadlerTanken melder seg på bakgrunn av et innspill som fremkom under forberedelsene til “Byplan Svolvær 2030” for noen år tilbake, et innspill som også innebar en rasering av Risøyområdet. Den gang ville man bygge en ny bydel på “beste vestkant”. Prosjektet ble behørig presentert med fargerike tegninger i Lofotposten den 10. juni 2010.

Men uansett hva formålet måtte være, vil en rasering av Risøyområdet være like irreversibel som et frislipp av høyhus lenger inne i byen. Slike tiltak vil endre Svolværs karakter og profil for bestandig. Vi står med andre ord overfor et verdivalg. Et enstemmig formannskap har klokelig nok besluttet å sende utkastet til byplan ut på høring og offentlig ettersyn. Dertil har kommunaladministrasjonen fulgt opp med god orientering til byens innbyggere. Så har da også byens innbyggere latt høre fra seg gjennom tallrike innspill som nå er gjenstand for administrativ vurdering.

Byplan Svolvær 2019 – 2040 var ikke tema da det nå avgående kommunestyre fikk sitt mandat ved kommunevalget i 2015. Det neste steg i en demokratisk prosess bør derfor være at det er det nye kommunestyret som avgjør byplanens skjebne, etter at velgerne har sagt sitt ved høstens valg. En eventuell hasteavgjørelse fra det avgående kommunestyre på tampen av mandatperioden vil, av svært mange velgere, bli følt som et overgrep, en følelse som de nok vil vite å gi uttrykk for når de står ved stemmeurnen i september.

Pål Hadler
Svolvær

 

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.