Foto: Riksantikvaren.

Midlertidig fredet

Skrevet av Mari Rokkan
11.10.2018 06:00 - OPPDATERT 12.10.2018 09:48

Riksantikvaren er redd for at Kystverket skal rive Henningsvær fyrlykt, og innfører derfor midlertidig fredning.

Vedtak om såkalt midlertidig fredning kan fattes i situasjoner der det er fare for at kulturminnet kan bli forringet, ødelagt eller fjernet før spørsmålet om permanent fredning er avgjort. Riksantikvaren mener vilkårene for å kunne vedta en midlertidig fredning er oppfylt i saken om Henningsvær fyrlykt. 

– Vilkårene består i at det må være en reell risikosituasjon for et kulturminne som kan ha nasjonal verdi. Riksantikvaren har tidligere fredet en rekke fyr/fyrlykter gjennom særskilte verneplaner for Kystverket. Henningsvær fyr/fyrlykt har ikke vært vurdert fredet gjennom statlig plan, da hovedfyret i svært mange år har vært i privat eie. På denne fyr-eiendommen har Kystverket hatt en fyrlykt siden 1935 som inntil for få år siden har vært operativ. Fyrlykten er nå tatt ut av drift, og Kystverket har siden 2015 hatt planer om å rive fyrlykten, skriver Riksantikvaren, som nå vil stoppe Kystverkets innstilling.


– EN REELL TRUSSEL
– Grunnen lykten står på er i privat eie, og grunneierne har sterkt motsatt seg rivning. Riksantikvaren har i flere mailer til Kystverket anmodet om at rivningen av fyrlykten tilbakekalles, ikke minst fordi det utredes en større kulturmiljøfredning av deler av Henningsvær. Selv om liknende fyrlykter kan være vernet andre steder i Norge, utgjør Kystverkets fyrlykt på Henningsvær fyr en viktig signatur for Norges best bevarte fiskevær Henningsvær, skriver Riksantikvaren videre.

– Fyrlykten fra 1935 står rett på siden av det gamle fyret fra 1857 og forteller en viktig og nasjonal fyr-historie på over 160 år. Fyrlykten er således av nasjonal verdi. Riksantikvaren har senest bedt Kystverket i en mail av 25.9.18 om en garanti på at fyrlykten ikke blir revet, med frist for svar 3.10.18. Da Riksantikvaren ikke har mottatt svar innen denne fristen, iverksettes den midlertidige fredningen. Riksantikvaren vurderer dette som en reell trusselsituasjon for kulturminnet, står det videre.

– Den midlertidige fredning medfører at det er forbudt å rive fyrlykten eller foreta endringer av lykten, uten tillatelse av Riksantikvaren. Den må også sikres et forsvarlig vedlikehold. Ordinær fredningssak er påregnet startet på nyåret 2019. 

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.