Lam i Lofotfjellene foto:Bergliot Helga Elvestad Foto: Privat

Mot normalt

Skrevet for Redaksjonen
16.05.2020 17:00 - OPPDATERT 17.05.2020 09:02

LESERINNLEGG: No ska æ ikke snakke om været! Tvert om.  No kjøre media om at vi vil alle tebake te normalen! Det vil ikke æ. Æ og mange med mæ, har æ  registrert , vil heller at vi ska bruke den her anledninga som vi på ingen måte va ønskelig, men no e den her så la oss bruke den:

1        Vi vil  ha: en ny kværdag der vi ikke bruke penga fra pensjonsfondt te å holde liv i lavpris-flyselskap når  det burde være opplagt for alle at vi må flyge mindre!

2        Ei regjering som tukle med iskanten for å holde kunstig i live ei næring som ligg på sotteseng og der vi langt på vei tape penga på  å fortsette! Den sida av saka blir ikke bedre når det no kommer for dagen at Statoil har sløsa vekk 200 milliarda  på den mest bedritne oljeutvinninga i USA og Canada.

3        Et anna fokus på kæm som ska tegodeses med de pengan som måtte te for å berge oss gjennom corona og de økonomiske konsekvensam. Det e ikke bankan og de store aktøran som ska prioriteres, som vanlig. Byrdan må ikke legges på vanlige folk som slit for levebrødet som frisøra, fotklinikka og vaskera på hotell som no e permittert men ikke får den delen av lønna de ska ha etter reglan.

4        Vi kreve en kværdag der vi gjenopprette sjølforsyninga i landet med å slutte å importere fór te kyllinga og kyr med unaturlig melkesprengte jur. Vi må ete sauekjøttet på  lager og personlig mene æ  vi ska produsere all maten vi kan her i landet. Personlig mene æ også at alle potetan vi et i Lofoten ska dyrkes på de øyen vi bebor. Det e ebst både for oss og resten av verden.

5        Vi treng å bygge jernbane i nord i stedet for flere motorveia på Østlandet.

Osv

Vi treng en ny normal!

Odd Tranås