MØTER FOLKET: Vågard Erdahl Nyaas er prosjektleder for den nye byplanen og gleder seg til å møte folk i tiden som kommer. Foto: Morten Moe

− Møt opp og si din mening

Skrevet av Morten Moe
10.02.2019 14:00 - OPPDATERT 11.02.2019 09:20

Møtene mellom kommunen og innbyggerne i Vågan står i kø. − Viktig at folk stiller opp og sier hva de mener, sier Vågard Erdahl Nyaas.

Det er byplanen det dreier seg om i disse dagene. Allerede kommende uke skal han treffe ungdommen, før det uken etter er byens vekstretninger som skal opp i et møte på Thon, der Christian Ringnes først skal presentere sitt 14-etasjes prosjekt i øvre havn på Jern & Bygg-tomten.

INNSPILL FRA UNGDOMMEN
− Vi ønsker å treffe elevene på Aust-Lofoten videregående for å få deres innspill på som handler om oppvekst. Fritidsaktiviteter og hvordan byen skal utvikle seg slik  at man får lyst til å flytte tilbake eller bli værende. Hva må vi legge til rette for, for at det skal  være attraktivt å bo i Svolvær også i fremtiden? Vi tar med kart og viser hvilke områder i byen de bruker i dag og hvordan en tenker at det kan være fornuftig å legge funksjoner som kan være til nytte for ungdom. Vi skal få inn data på hvordan ungdommen bruker byen, sier byplanleggeren, som bruker dette som oppvarming før han den 20. februar inviterer til det som i følge mange ligger an til å bli vinterens største og viktigste møte - når vekstretninger, høyde og bredde skal diskuteres.

HØYDE ELLER BREDDE?
− Christian Ringnes, Eirik Blomstrand og arkitektene presenterer sitt opplegg først. Så tar vi  en generell diskusjon om utviklingen og vekstretninger for byen og  byggehøyder. Da vil det prosjektet ligge i bakhodet som et konkret  eksempel på et prosjekt som noen er interessert i å realisere. Jeg tror det er meninger både for og imot byggehøydene som dette involverer. Det er nok mange  for skjellige oppfatninger om hva som er riktig, og det får vi jo kartlagt her. Ønsker vi å bygge høyt eller ønsker man å bygge ut i sjøen med fyllinger, skal man bygge i marka og mot Kabelvåg? Det er mange aktuelle spørsmål knyttet til denne workshopen. Veldig spennende, mener Erdahl Nyaas.

 INFRASTRUKTUR
− Den 27. februar har vi et tilsvarende møte, men da på Aust-Lofoten videregående, men da et møte som går på infrastruktur og trafikkløsninger i byen.  En presentasjon av det som er gjort av og diskutert i styringsgruppa. Så får folk anledning til å respondere på det og komme med innspill og egne tanker om det, kommentere utfordringer om enkeltsteder og sånt.

− Inngår E10 i en slik debatt?
− Ja, E10 vil inngå i dette. E10 råder ikke vi over i den forstand, men folk kan oppleve ting ved den veien som er utfordrende som vi bør ta tak i. Det er jo ikke sikkert byplanen klarer å gjøre noe strukturelt med det, men det kan poengteres og tas tak i når man er i kontakt med vegvesenet, når de kjører sine prosesser, sier Erdahl Nyaas.

− Hvis du ser lenger fram i tid?
− Vi driver og konsekvensutreder disse områdene vi skal snakke om parallelt med at vi holder møter, så når disse utredningene foreligger vil vi ha en runde i styringsgruppen på det, og fortsette med folkemøter for å få tilbakemelding der. Da kan vi få en "finfeeling" på hva man ønsker og legge dette ut til offentlig høring. Hva som kommer ut der, blir opp til politikerne med de tilbakemeldingene man har fått.

− Har folk en reell medbestemmelsesrett om de stiller opp på disse møtene?
−  At folk blir lyttet til er det ingen tvil om. Jeg håper jo folk møter opp, og det er mye større sannsynlighet for at det kommer noe ut av disse meningene enn om man bare kommer i etterkant og er misfornøyd, sier Erdahl Nyaas avslutningsvis.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.