Næringssjef Alf Kenneth Johansen. Foto: Morten Moe

Nå kan du søke kompensasjon

Vågan kommune har lyst ut 1.481.000 kroner som de har fått tildelt fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Hvis bedriften din har blitt spesielt berørt av smitteverntiltakene, eller den økonomiske nedgangen som følge av koronapandemien, kan du nå søke kompensasjon.

Vågan kommune har nå litt i underkant av 1,5 millioner kroner å dele ut. Dette skal kompenserer lokale virksomheters ekstraordinære kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

Kommunen opplyser at det kun er virksomheter innenfor kommunens grenser med adresse i kommunen som kan få støtte. Støtte skal være med på å kompensere for omsetningssvikt, ekstraordinære kostnader eller tap i perioden desember 2021.

Prioriteringer:
1. Levedyktige virksomheter har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger.
2. Virksomheter som er særlig hardt rammet innen reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
3. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - særlig vekst- og oppstartsbedrifter.
4. Virksomheter som ikke har mottatt støtte tidligere.

Krav til innhold i søknaden/dokumentasjon:
•Regnskap 2019, 2020 og 2021 (2021 kan være ubekreftet).
• Beskrivelse av situasjonen for perioden det søkes om støtte for (desember 2021).
• Dokumentasjon fra autorisert regnskapsfører på inntektsbortfall/kostnader for perioden det søkes om støtte for .
• Det må anføres i friteksten hvor mange årsverk bedriften sysselsatte i normalår (2019) og nå/2022.

Søknadsfristen er satt til 7. februar.

 

 

 

Saken fortsetter under annonsen.

[annonse]

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.