Definisjonen av seksuell trakassering i lovforslaget slår fast følgende: «Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.» Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nå kommer en konkret lovendring i kjølvannet av metoo

Skrevet av NTB
07.04.2019 12:00 - OPPDATERT 07.04.2019 20:02

Diskrimineringsnemnda får myndighet til å behandle saker knyttet til seksuell trakassering i arbeidslivet.

I statsråd fredag fremmet regjeringen forslag om at Diskrimineringsnemnda får myndighet til å behandle saker knyttet til seksuell trakassering i arbeidslivet.

– Dette er den mest konkrete lovendringen som kommer etter metoo-kampanjen, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) til Dagbladet.

Per i dag har Diskrimineringsnemnda myndighet til å behandle saker om trakassering og diskriminering på alle andre grunnlag, som etnisitet og religion. Spørsmål om seksuell trakassering på arbeidsplassen har man hittil måttet gå til rettssak, noe som kan koste mye energi, penger og psykisk overskudd.

– Nå senkes terskelen for å si ifra om seksuell trakassering på arbeidsplassen, sier Grande.

KAN TILKJENNE OPPREISNING
Med den nye ordningen vil Diskrimineringsnemnda på selvstendig grunnlag avgjøre om det er hold i anklagene og ha autoritet til å tilkjenne den fornærmede oppreisning for tort og svie eller erstatning for økonomisk tap, med oppreisningsbeløpet mellom 20.000 og 80.000 kroner.

Om en sak kan være seksuallovbrudd etter straffeloven, må den bringes inn for domstolene.

Det var mest positive høringssvar til lovendringen, men blant kritiske innspill var bekymring fra arbeidsgiversiden, som frykter for rettssikkerheten til dem som blir anklaget.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.