Illustrasjonen viser hvordan Vestfjordgata vil se ut i mørketida.

Nærmere målet, men ikke helt!

Skrevet av Trine Sivertsen
01.11.2019 19:00 - OPPDATERT 02.11.2019 14:02

Kommune, næringsliv og øvrige sponsorer har til nå engasjert seg i kronerullingen for å få i stand julegaten i Svolvær. Nå har de fått god hjelp også fra Samfunnsløftet til Sparebank 1 Nord-Norge, men de er likevel ikke helt i mål.

Målet med den pågående kronerullingen er for året å få laget en lyssatt ferdselsvei fra Vestfjordgata, deretter følge veien videre fra torget rundt Sentrumsgården, mellom Kiwi og Family Club, og bort til Alti. 

− Vi er en liten by, og det er ingen problem å prøve å organisere dette på en god måte som skaper trivsel og en naturlig ferdsel i handelsbildet, sa Cecilie Walle i Vågan Næringsforening når kronerullingen først startet.

Hun pekte på at det i alle byer i Norge er et felles prosjekt å løfte byen i mørketida. Målet for foreningen i 2019 har vært å begynne arbeidet med å utvikle en helhetlig plan for å løfte «juledestinasjonen Vågan», ikke bare til jul, men gjennom hele mørketida. Dette er første delmål, men et viktig utgangspunkt å få til i år. 

GIR TILBAKE TIL LOKALSAMFUNNET
Nå har de fått en stor gladnyhet fra Sparebank 1, og mottar gjennom Samfunnsløftet 100 000 kr til prosjektet.

Sparebank 1 skriver selv om ordningen at fordi Nord-Norge eier banken, får Nord-Norge sin andel av bankens utbytte. Gjennom Samfunnsløftet bidrar de derfor i prosjekter som utvikler arenaer, innovasjon, ungdom og ikke minst: Nordnorske lokalsamfunn.

På sine nettsider skriver Sparebanken «hva er vel Nord-Norge uten plasser å møtes?»Derfor støtter de gjennom Samfunnsløftet møteplasser som skaper aktivitet og styrker lokal identitet og tilhørighet.

Man kan søke om støtte til anlegg for idrett, kunst og kultur, både nye og vedlikehold av de som finnes, initiativ og samarbeid som fremmer og skaper kultur fra og i nord, større festivaler og levende byrom.

Ved siste punkt skjønte Geir Bringsli at han skulle oppfordre Vågan Næringsforening å søke støtte fra nettopp Samfunnsløftet til prosjektet med å lage lys i gatene i mørketida.

− Utbyttet vi har skal gå tilbake til samfunnet, og da er det jo kjekt å kunne bidra til å skape en fantastisk flott julegate for lokalsamfunnet, forteller Bringsli.

Vågan Næringsforening har fått støtte fra Sparebank 1 sitt Samfunnsløfte til nye julelys.

FELLES PROSJEKT
Til nå har VIC, Specsavers, Rødsand, Harald Eiendom AS, Ni Hao, Bacalao, Møbelringen, Northern Partner, Nord-Norsk Revisjon og Lofothavn gitt sitt bidrag, samt at Vågan Kommune har gitt 20 000 kr til prosjektet. Med de 100 000 kr fra Sparebanken er det nå bare 80 000 kr til de har nådd målet sitt.

− Det er noe vi alle må jobbe sammen med for å få til i fellesskap. Vi er utrolig takknemlige for de bidragene vi har fått til nå og håper flere vil bidra slik at vi kommer i land med dette, forteller Cecilie Walle i Vågan Næringsforening. 

Det er mye som må på plass når det skal lyses opp til mørketida, men det nærmer seg målet. Man har laget en plan for gatebildet, samlet inn midler, gjort bestillingen, og organisert oppheng av lysene med hjelp fra Byggesystemer. Det som gjenstår nå er at gårdeierne ser over sine fester og Næringsforeningen håper de er villige til å ordne opphengsmuligheter der det ikke har vært fester før. De er i gang med samtaler om dette med de gårdeierne som nå får nye lys på plass. 

− Nå er alt bestilt og satt i produksjon og vi gleder oss til å se det hele lyssatt fra midten av november og håper alle vil oppleve en litt hyggeligere julehandel i år. Dette er et prosjekt som skal utvikle seg over tid, så første punkt er å få til en fin ferdselsåre slik at det blir mer folk i gatene, og til neste år fortsetter vi med andre tiltak, forteller Walle.

På kartet kan man se hvor ferdselsåren skal gå. Det som gjenstår er at gårdeierne er villige til å ordne opphengsmuligheter.

UTVIKLING OVER FLERE ÅR
For å utvikle prosjektet videre har Vågan Næringsforening for dette året inngått en samarbeidsavtale med firmaet MK Illumination, som leverer lysinstallasjoner over hele verden.

− Dette er et selskap jeg har jobbet med før og jeg er trygg på hva de kan levere. For oss var det utrolig viktig å finne en god samarbeidspartner som kan levere på mange nivåer og har god erfaring med lyssetting av byrom. Jeg har invitert de til en befaring tidlig neste år for å utrede hva man kan gjøre videre i bybildet for å løfte opplevelsen i byen, ikke bare i julen, men gjennom hele mørketida, sier Walle.

Walle forteller at hun tenker at Svolvær kan bli en by man reiser til i mørketida for å gjøre sin julehandel grunnet de lyssatte gatene, installasjonene, konserter, og unike opplevelser, og håper på godt samarbeid med næringsliv og handelsstand.

− Vi ønsker, og er helt avhengig av å involvere næringslivet og handelsstanden til å samarbeide med oss i dette arbeidet fremover dersom vi skal få til noe i større skala, slik at vi kan se på muligheter sammen. Vi håper å ta kontakt med næringslivet når vi har fått kartlagt litt mer, og funnet en organiseringsform på dette i 2020, avslutter Walle.