Juline Aspenes sitter i fylkesstyret for AUF i Nordland.

Nordland satser på oss unge

Skrevet av Redaksjonen
15.10.2020 10:00 - OPPDATERT 15.10.2020 15:02

LESERINNLEGG: Jeg er stolt av å bo i Nordland, av å bo i et fylke som er tøffe nok til å satse på oss unge. 

Jeg har nettopp begynt et utdanningsløp ved Informasjonsteknologi og Medieproduksjon på Hadsel Videregående skole avdeling Stokmarknes. I 2022 er det min tur å tråkke inn i arbeidslivet, min tur å finne meg en bedrift for å gå læretiden i, og det er godt å ikke kjenne på stresset mange andre gjør! Dette er fordi jeg vet at fylke jeg bor i og ikke minst bedriftene i Nordland ønsker å satse på oss ungdom.

I Nordland er det hele 58% av elever som velger yrkesfag og tidligere har ikke alle av de som har valgt yrkesfag fått muligheten til å ta fagbrev, dette er urettferdig og bidro til at arbeidsvillige of nysgjerrige ungdom fikk drømmene sine knust. Dette kunne vi ikke finne oss i!

I 1994 vedtok vi videregående opplæring til alle, men realiteten har  ikke vært der. Læreplass er en del av videregående i yrkesfag og yrkesfag har ikke vært prioritert. Det å kunne ta fagbrev etter endt læretid har vært usikkert. Ingen av over halvparten av Nordlands videregående elever har vært 100% sikker på om de fikk fullføre sin videregående utdanning. Nordland har valgt at vi skal få fullført vår videregående utdanning!

Det er en stor samfunnsoppgave og tilby ungdom garanti på læreplass, og dette hadde vi ikke fått til uten bedrifter som ønsker å satse på ungdommene. Det er et samfunnsansvar at unge ikke får fullført utdanningen sin og det ansvaret tørr vi i Nordland å ta. Vi vil også oppfordre andre fylke til å innføre læreplassgaranti!

Vi i AUF i Nordland er stolte av å bo i et fylke som setter pris  og satser på yrkesfagelever. Når læreplassgaranti var oppe i Fylkestinget i februar 2019 var det en tverrpolitisk enighet om at ungdom er verdt å satse på. Læreplassgarantien er et resultat er et  av godt tverrpolitisk samarbeid og et samfunn som ser behovet etter ungdom som ikke blir stående med hua i handa.

Juline Aspenes
AUF i Nordland