Senterpartiet sier nei til ACER. Foto: Senterpartiet.

Mener Norge må ut av ACER

Skrevet for Redaksjonen
16.04.2021 07:00 - OPPDATERT 16.04.2021 13:02

LESERINNLEGG: Vi vil trekke Norge ut av ACER og har nettopp fremmet forslag om dette i Stortinget. Partiene på Stortinget skal stemme for eller imot forslaget denne våren.   

Senterpartiet vil sikre lav strømpris i Norge. Derfor er vi grunnleggende uenige med målet til ACER, et mål som vil gi høyere strømpriser i Norge. ACERs oppdrag er å fremme et «fullt integrert» internt energimarked i Europa. I fjor var strømprisene i for eksempel Tyskland mer enn dobbelt så høye som i Norge. Hvis Norge kobles tettere på det europeiske strømnettet, vil Norge importere høyere europeiske strømpriser. Det vil svekke norsk industri, føre til tap av arbeidsplasser og bli dyrt for vanlige norske familier.

Norge er i dag et av verdens beste land å leve i. Dette skyldes ikke minst at vi har sikret nasjonal kontroll over både eierskapet til, og bruken av egne naturressurser. Tidlig på 1900-tallet vedtok Stortinget konsesjonslovene, noe av det stolteste i norske historie. Konsesjonslovene ble avgjørende i utviklingen av både norsk industri og oppbyggingen av den norske velferdsstaten. Akkurat som at det for hundre år siden var viktig å ha full nasjonal kontroll over bruken av våre nasjonale energiressurser, er det heller ikke nå i Norges interesse å la EU regulere norsk strøm ut ifra sine interesser og sitt system. 

Før EUs såkalte tredje energimarkedspakke en gang ble tatt inn i EØS-avtalen, hadde EU allerede vedtatt sin fjerde. Høyreregjeringen la den fjerde energimarkedspakken ut på høring i fjor sommer, og den innebærer enda mer makt til EUs energibyrå. Gjennom stadig tettere integrasjon i EUs energiunion, slutter Norge seg til et detaljert regelverk som gjør det svært vanskelig å iverksette tiltak som prioriterer norske interesser.

Det har de siste par årene vært stor uro innen norsk industri for utbygging av den store utenlandskabelen NorthConnect. EU har bevilget 10 millioner euro til prosjektet. Dersom NorthConnect blir tillat bygd, vil den gjøre strømmen dyrere i Norge. Da Senterpartiet sist satt i regjering, krevde vi at kabelen ble fjernet fra EUs liste over prioriterte prosjekter. Så fort Høyre og Frp tok over regjeringskontorene, lot de derimot EU presse oss til å holde den på sin liste. I tillegg endret Høyre og Frp loven slik at det ble mulig å bygge utenlandskabelen. Senterpartiet har ved flere anledninger foreslått at Stortinget skal si nei til kabelen. Høyreregjeringen og Arbeiderpartiet har derimot stemt imot Senterpartiets forslag.

Senterpartiet vil ta vare på og styrke det norske folkestyret. Folket i Norge skal styre utviklingen av landet gjennom sitt valg av representanter til Stortinget. Beslutninger av stor betydning for norsk energipolitikk skal fattes i Norge. Derfor sier Senterpartiet nei til ACER.

Trygve Slagsvold Vedum
Leder Senterpartiet

 

Striden om Acer er viktig, men vanskelig å forstå. Her er en enkel forklaring.

Hva er Acer?

Acer er et byrå som hører til Den europeiske union (EU). Acer skal ha ansvar for nye felles regler i Europa. Reglene gjelder energi.

Hva har Acer med Norge å gjøre?

[annonse]
Norge er med i EØS-avtalen og handler energi med EU. Derfor skal reglene gjelde her også.

Når får vi de nye reglene?

Reglene må først vedtas. Nettopp det er striden. 22. mars stemmer Stortinget over saken.

Hvem er for og hvem er imot?

Partiene i regjeringen stemmer ja. De andre partiene er imot, bortsett fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Arbeiderpartiet (Ap). MDG liker at Acer også skal jobbe for grønn energi-politikk. Det var usikkert hva Ap ville stemme. Nå har partiet bestemt seg for å si ja. Da blir det flertall i Stortinget for de nye reglene.

Hva vil Acer, og hvorfor er flere bekymret?

Acer sitt mål er å skape et åpnere, felles marked. Kritikerne er redde for at Norge blir nødt til å bygge flere kabler til utlandet. De tror strømmen kan bli dyrere. Da vil norske bedrifter slite, sier de. Fagbevegelsen LO er derfor imot Acer.

Et annet problem er retten til å styre selv. Kritikere sier at Norge gir bort styringen over viktige, norske verdier. Noen jurister mener at det strider mot grunnloven å gi Acer makt. Regjeringens jurister sier derimot at det er greit. Kristelig Folkeparti har bedt Høyesterett se på saken.

Mange er også redde for at Acer og EU vil gi seg selv mer makt etter hvert.

Hvorfor får Arbeiderpartiet kritikk i saken?

Ap beskyldes for å svikte sine egne. Protestene kommer både fra de andre partiene og folk i Ap. Mange politikere i Ap er imot Acer. Landsstyret i Ap bestemte likevel at Ap skal si ja til Acer. Samtidig godtar Ap at det bygges en ny, svær kabel til Storbritannia. Det har Ap tidligere sagt nei til.

Hva sier de som er for Acer?

Strømmen blir ikke dyrere på grunn av Acer. Helt andre ting påvirker kraftprisene. Det sier både politikere og folk i industrien. 

Ap mener at de nye reglene kan godtas med endringer. De har åtte krav som de mener sikrer norsk kontroll. Blant annet skal energi-kabler til utlandet eies av norske Statnett.

Flere mener også at kritikerne overdriver hvor mye makt Acer får. Byrået kan for eksempel ikke tvinge Norge til å bygge kabler, sier de som er for Acer.

Mange mener også at det er viktig at Norge er med og bestemmer. Vi bør ikke stå utenfor samarbeidet om energi i Europa, sier forsvarerne.

Kilder: Nyhetsbyrået NTB, Faktisk.noNRKFri fagbeveglseKlassekampenAftenpostenE24NHO