– Norge trenger et Arbeiderparti med en troverdig næringspolitikk som setter bærekraftige næringer fremst

Skrevet av Administrator
02.04.2019 11:46 - OPPDATERT 02.04.2019 16:02

Nordland Fylkes Fiskarlag og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja ber om at Arbeiderparties landsmøte harmoniserer politikken med flertallet av partimedlemmene.

Viktig melding til Arbeiderpartiets landsmøte om petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja

Nordland Fylkes Fiskarlag og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja viser til at Arbeiderpartiet i nærmeste framtid skal avholde landsmøte der spørsmålet om konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er en blant mange andre svært viktige saker.

Vinterfisket etter skrei pågår fortsatt for fullt i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og også i år bringer fiskerne på land verdens beste fiskeråstoff. Fiskeindustrien eksporterer i sin tur fersk skrei ut på markedene i hele Europa eller råstoffet henges til tørk slik at tørrfisk senere i år kan sendes ut til de tradisjonelle tørrfiskmarkedene der Italia er det viktigste. Disse havområdene er i dag forbeholdt fisken og fiskeriene og områdenes betydning i forhold til matproduksjon er unik i verdenssammenheng.  Fiskeflåten lander fisk av aller beste kvalitet med svært begrensede klimagassutslipp. Der er akkurat det markedene etterspør og derfor betales det også meget godt for fisken og den bidrar i stor grad til at bosetting og sysselsetting i disse kystområdene opprettholdes. Store ringvirkninger gir den også.

Fiskerne har også denne sesongen drevet fiske uforstyrret av arealkonflikter med oljeindustrien eller andre. Det er noe som verdsettes meget høyt. Fiskeksportørene kan derfor fortsatt markedsføre skreien med fantastiske bilder av uberørte havområder, rent hav og gnistrende natur uten at omdømmet er truet av oljevirksomhet i dette unike miljøet.

Havforskningsinstituttet, som er vårt aller fremste redskap når det gjelder forskning på fiskebestander, har ved flere anledninger advart mot åpning av disse miljøfølsomme områdene for oljevirksomhet. Begrunnelsen for dette rådet er områdenes enorme betydning for de ulike fiskebestandene som Norge forvalter enten alene eller sammen med andre nasjoner. Dette mener vi må tillegges stor betydning når denne saken skal drøftes. 

I Arbeiderpartiet har spørsmålet om oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja på nytt blitt løftet fram til behandling på landsmøtet som skal avholdes førstkommende helg.11 av 15 fylkeslag i Arbeiderpartiet kommer til landsmøtet med årsmøtevedtak som ber om at tidligere kompromissforslag om havområdene sør for Lofoten (Nordland VI) endres slik at kravet om konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet også for dette havområdet frafalles. I det ligger at alle de berørte områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må inngå i det vernet som så mange forsøker å få til.   

Det synet som disse 11 fylkeslaga i Arbeiderpartiet har, er også i stor grad i tråd med det synet som Nordland Fylkes Fiskarlag, Folkeaksjonen og mange andre har i denne saken. 

Det nevnte kompromisset innebar en konsekvensutredning for området Nordland VI som også er meget viktig i forhold til Lofotfisket og som er gyteplass for flere viktige fiskeslag. I tillegg til at det viktige fiskeområdet Røstbanken ligger her finnes også store kaldtvannskorallrev som er helt unike i verdenssammenheng. Når vi også vet at området ligger nært opp til øygruppen Lofoten så vil uhellsutslipp etter kort tid være strandet på de nærmeste øyene. Nordland VI er et svært viktig område for fiskeriene og havmiljøet og det kan derfor etter vår mening ikke defineres ut av saken.

Skuffelsen over det vedtaket som forrige landsmøte i Arbeiderpartiet gjorde var stor blant fiskere og kystbefolkning i Lofoten, Vesterålen og Senjaregionen, og av den grunn straffet velgerne Arbeiderpartiet hardt ved siste stortingsvalg. Dette landsmøtet kan med et nytt og framtidsrettet vedtak som legger bort kravet til konsekvensutredning og dermed sier nei til petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja sette Arbeiderpartiet på vinnersporet igjen. Norge trenger et stort Arbeiderparti med en troverdig næringspolitikk som setter bærekraftige næringer fremst og som dermed sikrer våre fornybare naturrikdommer. 

11 av 15 fylkeslag i Arbeiderpartiet stiller seg bak kravet om konsekvensutredning og sier nei til petroleumsvirksomhet i Lo-Ve-Se. Nordland Fylkes Fiskarlag og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja ber om at landsmøtet følger opp flertallet av fylkeslagene slik at Arbeiderpartiet dermed harmoniserer politikken med flertallet av partimedlemmene.

Jan Fredriksen, styreleder  Nordland Fylkes Fiskarlag

Odd Arne Sandberg, styreleder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.