Magnus Struckmeyer er tillitsvalgt for legeforeningen i Vågan og fastlege selv. Foto: Morten Moe

Ny informasjon fra fastlegene

Skrevet av Morten Moe
27.03.2020 19:30 - OPPDATERT 28.03.2020 11:57

Struckmeyer informerer om hvordan innbyggerne i kommunen skal forholde seg til det nye legeregimet.

Informasjon til pasienter i Vågan
De siste 2 uker har legegruppen i Vågan arbeidet intensivt med å omstille driften. Mye av tiden har gått med til reorganisering. Dessverre har vi hatt mindre tid til pasienter. Vi takker for forståelse for dette.

Vi har nå fått opp et legekontor for luftveistilstander med hensikt å kunne diagnostisere og håndtere pasienter med mistenkt koronasmitte, men også alle andre med bl.a. feber og luftveissymptomer. Noen pasienter med akutte magesmerter med og uten feber vil også kunne bli henvist dit da vi vet at en del pasienter får dette som symptom, også ved koronasmitte.  Det har naturlig nok vært en del utfordringer i oppstartfasen, men vi tror at driften i Osan på klinikken der vil fungere bra fra begynnelsen av neste uke. De som vil bli henvist luftveisklinikken vil oppleve strenge hygienerutiner. For noen vil dette oppleves som spesielt, men vi gjør dette før å hindre smittespredning mellom pasienter og mellom pasienter og helsepersonell. 

Til informasjon er det fortsatt kun 2 bekreftede tilfeller av Covid-19/ korona i Vågan. Alle prøver som er tatt den siste uken er kommet tilbake negative. Det er svært positivt, men det er med sannsynlighet et mørketall der ute da vi ikke har nok testutstyr til å teste alle. Det er derfor viktig at folk fortsetter forholde seg til de føringer fra sentrale myndigheter samt de råd kommunen og kommuneoverlegen til enhver tid gir.

Hvordan skal jeg forholde meg som pasient?
Det er viktig at alle som har behov for legehjelp tar kontakt som vanlig. Kapasiteten er god. Spesielt viktig er det at pasienter med kroniske og akutte sykdommer og skader gjør dette. Risikogrupper er definert til:

• Eldre (over 65, men især de over 80 år)
• Personer med hjertekarsykdom
• Personer med kronisk lungesykdom
• Personer med nedsatt immunforsvar
• Personer med diabetes
• Personer med kreft
Basert på upubliserte data kan også røyking og fedme medføre økt risiko
Det er i tillegg viktig at pasienter med rusproblemer, psykiske lidelser og gravide tar kontakt som før. Kort sagt skal alle, risikogrupper spesielt, ta kontakt med primærhelsetjenesten ved behov. Respektive legekontor prioriterer så hvem som kan tas inn og hvem som kan vente. Dette vil helt sikkert variere fra uke til uke avhengig hvordan situasjonen utvikler seg.

Hvor skal jeg ta kontakt?
Respektive legekontor og legevakt vill fordele pasienter hvor hen de skal. Alle pasienter skal altså fortsatt henvende seg til sitt fastlegekontor dagtid og til legevakt etter kl. 15.30.

For pasienter tilhørende Svolvær og Osan Legesenter:
Ring 754 20480 mellom kl. 08.30–15.00. Ta gjerne også kontakt via E-portal: svolvarlegesenter.no. Mange vil få tilbud om videokonsultasjon.

Dr. Morten Bain, dr. Trygve Bjørgaas, dr. Christine Bjørnstad og dr. Magnus Struckmeyer er fysisk til stede ved Svolvær Legesenter og tar seg av sine pasienter. I tillegg vil disse undersøke pasienter som anses smittefrie til legene dr. Magnhild Emilsen og dr. Christian Mietzner. 

Telefon/videohenvendelser og vurderinger som ikke krever fysisk kontakt, vil fortsatt håndteres av hhv. dr. Emilsen og dr. Mietzner. I tillegg vil dr. Jan Helge Olsen følge opp noen av sine pasienter fra Osan legesenter ved Svolvær Legesenter, 1 ½ dag i uka. 

For pasienter tilhørende Torget Legesenter:
Alle henvendelser, også blodprøver, må avtales på forhånd. Ring 760 66170 mellom kl. 08.00 – 15.30. Det er god kapasitet. Dr. Hege Skjæran, dr. Knut Marius Olsen og dr. Lars Andreas Dahl er alle til stede i kommende uke. Pasienter skal helst ta kontakt på SMS da de har stor pågang på telefon. Send SMS til 2097 med: «Legetorget + fødselsdato, navn og eventuelt annen informasjon/resepter».

For spørsmål om Korona/Covid-19:
Ring Vågan Kommunes koronatelefon 75420386 mellom kl. 09.00-12.00 og 13.00-15.00. Tel

Luftveispoliklinikken:
Ikke møt direkte ved luftveisklinikken i Osan!
Legesenter og Legevakt bestemmer hvem som eventuelt sendes dit. Dr. Mietzner, dr. Magnhild Oftedal, dr. Andrea Øhrn, dr. Emma Wichardt, dr. Marit Stjernholm, og dr. Kristian Kaarstein bemanner luftveisklinikken mellom kl. 08.00 – kl.08.00 (Døgnvakt).

Legevakt etter kl. 15.30:
Alle henvendelser mellom kl. 15.30 – kl.08.00 skal gå til legevaktssentralen, 116 117. Legevaktssentralen vil fordele pasienter mellom vanlig legevakt og luftveisklinikken.

Ved behov for medisinsk nødhjelp ring 113!

Vi som leger ønsker å samarbeide med befolkningen i Vågan for å unngå smitte og sykdom i denne krevende tid. 

På vegne av alle fastleger,
Magnus Struckmeyer
Tillitsvalgt, Legeforeningen