NY RUTE FOR TOGET: Barnetoget skal starte i sentrum og avsluttes ved Vågar Idrettspark 17. mai.

Ny rute for barnetoget i Kabelvåg

Skrevet av Morten Moe
26.04.2019 20:00 - OPPDATERT 27.04.2019 12:02

Tidligere år har barnetoget hatt bautaen som siste stoppested. I år skal toget ende ved Vågar Idrettspark.

Øyvind Løvdal er leder i Kabelvåg Idrettslag, og har dermed hatt ansvaret sammen med musikkforeningen for 17. maiarrangementet i Kabelvåg de siste årene. I år skal han også ha ansvaret for arrangementet, men da som leder av 17. maikomitÉen.
Det har lenge vært en diskusjon om hvor toget skal gå, og ikke minst hvor det skal ende.

FERSK 17. MAIKOMITÉ
− Utgangspunktet er en artikkel Våganavisa hadde etter fjorårets 17. maiarrangement, der det var en del innbyggere som ønsket endring av barnetoget. Det at vi gikk ut til bautaen i kirka. Det har også vært en kutyme med at annen hvert år har det været idrettslaget og skolemusikken som har arrangert 17. mai. Rett etter 17. mai tok jeg tak i problemstillingen og innkalte til et møte. Tradisjoner er bra, men det er alltid ting som kan gjøres annerledes. Så har dette vært en prosess der vi har hørt på ulike grupperinger, alt fra de som spiller, skolene, paradetropp og alle de som er involvert i forhold til arrangementet. Øyvind Løvdal i aksjon under fjorårets barnetog i Kabelvåg.   Foto: Karianne SteenI denne prosessen har vi sett på andre ting vi kan gjøre. Da begynte det å krystallisere seg ut at det kanskje ikke  var naturlig at idrettslaget står for arrangementet, det er jo ikke noe idrettsstevne akkurat, eller musikkstevne for den sak skyld. Et 17. maiarrangement er jo for barn og familie og folk i Kabelvåg. Kan vi lage en 17. maikomité a la det som er på Leknes og i Svolvær. På tirsdag hadde vi et møte der vi samlet FAU ved skolen, Kabelvåg IL, musikkforeningen og paradetroppen. Det møtte ingen fra Innbyggerforeningen eller skolemusikken. Vi ønsket også at skolens administrasjon skulle være med, men de så ikke sin rolle i dette. Da ble det satt ned en 17. maikomité som består av representanter for de gruppene som møtte opp.  Fra idrettslagets side havner dette opp i en tid da vi har masse annet vi holder på med. Vi ønsker å linke dette mer opp mot skolene, der flere er med og vi kan få med alle ungene.
− I år blir dette en "hybrid" der KIL tar ansvaret og får de andre med på råd og diskusjoner. Jeg blir leder av komiteen, sier Løvdal.

STOPPER VED IDRETTSPARKEN
− Vi har konkludert med at barnetoget starter og stopper i sentrum. Om dette blir fra barneskolen eller fra torget er ennå en diskusjon, deretter går toget via sentrumsgatene til Marithaugen, med en stopp der, som det har gjort tradisjonelt. Etter det har toget gått til kirken, men det sløyfer vi i år. Når vi kommer ned fra Marithaugen tar vi en ny runde i Kabelvåg og ender opp i Vågar Idrettspark. Vi ønsker 17. maiarrangementet med kaféen, leker og slikt skal foregå i idrettsparken. Da er vi uavhengige av om det er bra eller dårlig vær fordi vi kan være inne eller ute. Vi tror vi får et bedre arrangement ved å gjøre det på denne måten, sier Løvdal.
− Dette er også et trafikkmessig spørsmål. Det er mye trafikk på E10, og vi har jo ikke lov til å stenge veien - selv om vi har gjort det tidligere. Det blir mer og mer turister som ikke har noe forhold til 17. mai, og folk blir irriterte. Med dette får vi bort et irritasjons- og risikomoment. 

EGET ARRANGEMENT VED BAUTAEN
− Vi legger også et eget arrangement knyttet til bautaen. Der ønsker vi et samarbeide med skolen og musikkforeningen der man fortsetter med tradisjonen der ungdomsskoleelevene legger ned krans for de falne og musikkforeningen spiller en eller to stykker. Dette legges til klokka 10, en time før barnetoget starter, slik at alle de som har lyst kan få med seg denne flotte markeringen, sier Løvdal.
Han håper dette skal bli bedre for alle.
− Nå prøver vi denne nye modellen. Skulle det bli helt krise, er det ikke verre enn at vi snur tilbake neste år. Men jeg håper og tror dette skal bli bedre.

BORGERTOGET
− Det har også gått en diskusjon rundt borgertoget. Vi har hatt store problemer de siste 10 årene med å mobilisere voksne og unger til å gå i borgertoget. Det har vært en skral deltagelse, i motsetning til andre steder der man samles og går i tog fra bygdene og stedene rundt. I år gjør vi ikke noe med dette, selv om det kan se ut som om Kabelvåg Musikkforening muligens ikke har nok folk til å spille. Det er jeg veldig spent på hvordan man skal klare å løse. Dette er jo en happening der man gjør morsomme ting og lager leven. Jeg er ikke ute etter å legge borgertoget dødt, men uten musikk vil det kanskje dø av seg selv, undrer Løvdal.
− Vi har jo mange idrettslag som har medlemmer fra både Svolvær og Kabelvåg. Kanskje kunne de samle seg om å gå i Kabelvåg også. Og russen vil vi også gjerne ha med i borgertoget, avslutter Løvdal.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.