Nye landsmenn med pågangsmot

Skrevet av Redaksjonen
14.10.2020 07:00 - OPPDATERT 14.10.2020 13:02

LEDER: I dagens papiravis kan du lese om to av våre nye landsmenn som begge driver butikk, og gjør det bra. 23 år gamle Sabri kom til Norge for fem år siden. Nå driver han to kiosker i Lofoten. Yousef Mateen flyttet til Norge for 10 år siden, og de siste åtte av disse har han drevet Svolvær Asia Butikk.

Felles for dem begge er at de har et ukuelig pågangsmot, og ikke er redd for å satse eller gi av seg selv. De har funnet sin nisje i arbeidsmarkedet, og har suksess med det de driver med.

Og det er slik det skal være. Mange nordmenn er redde for at den utenlandske dominansen i samfunnet vårt skal bli for stor. Det er ikke noe å være redd for. De aller fleste av de som kommer hit, uansett om det er som flyktninger eller jobbsøkere, er ressurspersoner som vi her i Norge har behov for.

Og blant de unge er det knapt noen som bryr seg om hvilken kultur medelevene kommer fra. På Svolvær Barne- og Ungdomsskole er det elever fra flere titalls nasjoner, og det virker ikke som om noen bryr seg om kulturelle forskjeller. Tvert imot, det er den nye normalen.

Vi er på ferd mot et multikulturelt samfunn, og vår oppfordring til alle de som er redde for at vi skal miste vår egenart er at man skal omfavne dette i stedet for å tro at det nytter å protestere. Til det har utviklingen kommet for langt.

Og som de to øverste eksemplene viser; de aller fleste av de som kommer hit er mennesker som med den rette støtten kan bli ressurspersoner for vårt samfunn. Tiden da vi stuet asylanter bort på et mottak bør være over. Det finnes nok av grelle eksempler på mennesker som har sittet uvirksom i titalls år.

Alle skal være velkommen til Norge, og vi må sørge for å gi innvandrere en mulighet til å komme i arbeid. Både gjennom skolering og praktisk yrkesopplæring.

For de aller fleste vil være med å bidra - om de får sjansen.