VANNMÅLER: Det kan lønne seg å installere vannmåler når nye regler for måling av vannforbruket er en realitet i 2019.

Nytt system for beregning av vann- og kloakkavgifter

Skrevet av Morten Moe
09.01.2019 10:00 - OPPDATERT 09.01.2019 16:02

Fra nyttår er et nytt system for beregning av vann- og kloakkavgifter satt i verk i Vågan. Nå kan det lønne seg å installere vannmåler.

Mens man tidligere har betalt for 200 kubikkmeter vann i året, uansett hvor mye vann man reelt har brukt, skal man nå betale for det man bruker. Enten ved at man installerer vannmåler, eller ved at kommunen stipulerer forbruket ut fra boligens størrelse.

FASTBELØP I BUNNEN
– Den største forskjellen er at vi nå får et fastbeløp i bunnen. Dette er lovpålagt, og kommer av en forskriftsendring som kom for noen år siden. Når vi legger inn en fast kostnad, så snur det opp ned på alt. Det har ligget inne gale grunnlagsdata i systemet vårt, og disse vil bli oppdatert, men vi er veldig spent på hva vi får av inntekter i 2019. Vi skal ikke tjene penger på vann og kloakk, så får vi inn for mye må vi redusere året etter, får vi inn for lite må vi justere opp, sier ingeniør Stig Rune Dybwik i Teknisk etat.

– INSTALLER MÅLER!
Han anbefaler alle som er i tvil om hvor mye vann de bruker til å installere måler.
– Spesielt de som sitter i store hus kan nok spare en del på å ha måler. Har du et moderat forbruk vil du få gunstigere regninger og kan fort spare inn en måler, mener han.
– Vi er veldig spent på hvor mye vann folk egentlig bruker. Vi håper selvsagt også at installering av måler skal føre til at folk blir mer bevisste sitt forbruk, og begynner å spare litt på vannet. Slik har det jo ikke vært til i dag, ettersom de fleste har betalt like mye uansett hvor mye vann de har brukt.

FLERE PROSJEKTER
– Det er flere store utbygginger og prosjekter på gang. De nærmeste fire årene er det Garsosen, som er en stor kostnad, Storgata og Villaveien. Villaveien i forbindelse med gang og sykkelvei at vi sanerer der. Vi tar også Storøyvalen-prosjektet og fikser kloakkledningen utover der. En totalkostnad i år for alle disse prosjektene på over 20 millioner kroner, sier Dybwik.

ENDRINGENE:
• Det innføres en fast del (abonnementsgebyr) som beregnes for alle eiendommer som er koblet til kommunalt nett, og en variabel del (forbruksledd). Forbruksleddet beregnes ut fra bygningens bruksareal (BRA) eller etter målt forbruk med vannmåler.
• Vågan kommune har hatt en gjennomgang og korrigering av grunnlagsdata som ligger til grunn for VA-gebyrene. Grunnlagsdata vil fra 1. januar 2019 bli samkjørt med matrikkeldatabasen som også er grunnlaget for eiendomsskatten.
• Ved dagens ordning vil en husstand som har installert vannmåler minimum betale for 200 m3 (kubikkmeter) uavhengig om forbruket er lavere enn dette. Forbruket over dette betaler man en pris pr. m3.
Fra 1. januar går Vågan kommune bort i fra dette og man vil bli fakturert for faktisk forbruk uavhengig av hvor lavt forbruket er.
• Ved dagens ordning vil en bolig som har stipulert sin bolig ut i fra størrelse ha en faktor på 2,0. Denne vil bli redusert til 1,2 fra 1.januar.
• Kostnaden for tilknytningsgebyret for vann og avløp vil bli reduseres til et fast beløp på kr 3.000 for vann og kr 3.000 for avløp. I dagens ordning faktureres man for størrelsen på boligen (138 kr pr. m2 for vann og 93 kr pr. m2 for avløp).
 
Eksempler på dagens gebyrutregning for 2018 (inkl. mva.)
Målt forbruk med vannmåler:
Eks. 1: Forbruk 120 m3 på et år:
Vann: 200 m3 x 18,39 kr pr. m3 = 3.678 kr
Avløp: 200 m3 x 12,69 kr pr. m3 = 2.538 kr

Eks. 2: Forbruk 250 m3 på et år:

Vann: 250 m3 x 18,39 kr pr. m3 = 4.598 kr
Avløp: 250 m3 x 12,69 kr pr. m3 = 3.173 kr>

Stipulert forbruk ut i fra størrelse på bolig (BRA og faktor 2,0):
Eks. 3: Størrelse 130 m2:
Vann: 130 m2  x 2,0 x 18,39 kr pr. m2 = 4781 kr
Avløp: 130 m2  x 2,0 x 12.69 kr pr. m2 = 3299 kr

Eks. 4: Størrelse 260 m2:

Vann: 260 m2  x 2,0 x 18,39 kr pr. m2 = 9562 kr
Avløp: 260 m2  x 2,0 x 12.69 kr pr. m2 = 6598 kr
 
Eksempler på ny gebyrutregning for 2019 (inkl. mva.)
Målt forbruk med vannmåler:
Eks. 5: Forbruk 120 m3 på et år:
Vann: 1.547 kr + (120 m3 x 18,75 kr pr. m3) = 3.797 kr
Avløp: 775 kr + (120 m3 x 15,29 kr pr. m3) = 2.609 kr

Eks. 6: Forbruk 250 m3 på et år:
Vann: 1.547 kr + (250 m3 x 18,75 kr pr. m3) = 6.234 kr
Avløp: 775 kr + (250 m3 x 15,29 kr pr. m3) = 4.598 kr
Stipulert forbruk ut i fra størrelse på bolig (BRA og faktor 1.2):

Eks. 7: Størrelse 130 m2 = 130 m2:
Vann: 1547 kr + (130 m2  x 1,2 x 18,75 kr pr. m2) = 4472 kr
Avløp: 775 kr + (130 m2  x 1,2 x 15,29 kr pr. m2) = 3160 kr

Eks. 8: Størrelse 260 m2 = 260 m2:
Vann: 1547 kr + (260 m2  x 1,2 x 18,75 kr pr. m2) = 7397 kr
Avløp: 775 kr + (260 m2  x 1,2 x 15,29 kr pr. m2) = 5545 kr
 
Hvis man ikke rekker å installere vannmåler før første termin (faktura sendes ca. 20. januar), vil kundene få mulighet til å få kreditert allerede betalt beløp hvis man ønsker å installere vannmåler. Faktura vil da bli i henhold til stipulert forbruk fra 1.januar. Stipulert forbruk beregnes ut i fra historikk. Frist vil da være før andre termin faktureres ca. 20. april.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.