Illustrasjonsfoto. Illustrasjonsfoto: iStock

Økning i seksualkriminalitet blant unge

Skrevet av Mari Rokkan
04.07.2019 11:00 - OPPDATERT 04.07.2019 15:32

Konfliktrådet i Midtre Hålogaland har mottatt 96 saker i første halvår av 2019. Den største sakskategorien omhandler vold.

Det melder Konfliktrådet i en pressemelding.

 – I alt har 8 ungdommer blitt idømt ungdomsstraff eller fått ungdomsoppfølging i Midtre Hålogaland. Tendensen er klar i vårt fylke som på landsplan  – konfliktrådene behandler stadig mer alvorlig saker, skriver ungdomskoordinator i konfliktrådet i Midtre Hålogaland, Håvard Haugsnes.

ØKNING I SEKSUALKRIMINALITET
Halvårstallene for 2019 viser en nedgang på 12 saker fra samme tid året før.

– Når det gjelder saksforhold, ser vi en økning i seksualkriminalitet. I hovedsak dreier disse sakene seg om bildedeling. Dette gjelder både bilder av mindreårige, samt private bilder som blir delt uten samtykke, skriver Haugsnes.

– For de unge lovbryterne ser vi en markant økning i saker som omhandler narkotika. Dette halvåret har det vært økt fokus på tverrfaglig samarbeid med politi og påtale i distriktet. Vi ser en økning i antall ungdommer som får reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, legger han til.

VOLD OG NARKOTIKA
Siden iverksettelsen av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging for fem år siden, er to ungdommer mellom 15-18 år idømt ungdomsstraff, mens 45 har fått ungdomsoppfølging i Midtre Hålogaland. Konfliktrådet i Midtre Hålogaland har 12 meklere.

– Reaksjonen er tredelte, med et innledende ungdomsstormøte der lovbryteren møter dem som er blitt utsatt for handlingen, deretter en ungdomsplan med krav som må gjennomføres – og så et oppfølgingsteam som følger ungdommen i den perioden straffen varer. Vold og narkotika er hyppige lovbrudd blant disse ungdommene, forklarer Haugsnes.

SVAK NEDGANG
Konfliktrådene i Norge som helhet har mottatt 3895 saker i første halvår av 2019. Voldssaker utgjør nesten en fjerdedel av samlet saksmengde. 32 ungdommer mellom 15-18 år er idømt ungdomsstraff, mens 221 har fått ungdomsoppfølging.  Antallet siden iverksettelse 1. juli 2014 er henholdsvis 233 og 1742.

Tallene for første halvår 2019 viser en svak nedgang på fem prosent i antall saker fra året før (4118 saker)

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.