Dr. Daaes vei må graves opp helt til enden av veien. Dette arkivbildet er hentet fra arbeid i Villaveien. Foto: Morten Moe

Oppdaget flere lekkasjer

Skrevet av Morten Moe
07.01.2021 20:00 - OPPDATERT 08.01.2021 13:02

– Disse ledningene må skiftes ut. Ettersom entreprenøren allerede er på plass i gaten ønsker vi derfor å fortsette gravearbeidet videre opp Dr. Daaes vei fortløpende. Kartet viser hvor ledningene skal skiftes ut. Hele VA-anlegget i gaten vil bli skiftet ut med nye kummer, overvannsledning, spillvannsledning, vannledning og sandfang, skriver kommunen på sine hjemmesider.

– For beboere i Dr. Daaes vei vil det i anleggsperioden bli redusert fremkommelighet. Det blir omkjøring om Meyerbakken og mulighet for å parkere nederst i Meyerbakken.

– Da det er meldt kuldegrader fremover vil entreprenøren allerede i morgen starte arbeidet med å fjerne asfalten i gaten før telen setter seg. Selve gravearbeidet vil ikke starte før om noen uker. Gravearbeidet vil starte nederst i bakken i Dr. Daaes vei og fortsette videre opp mot toppen. Veien vil være fullt kjørbar selv om asfalten er fjernet.

– Prosjektet har til nå hatt veldig god fremdrift. At prosjektet nå utvides vil ikke få konsekvens for opprinnelig fremdriftsplan.

Klikk for stort bilde