Over halvparten av nordlendingene fikk NAV-penger i 2018

Skrevet av Mari Rokkan
10.04.2019 09:53 - OPPDATERT 10.04.2019 14:38

I Vågan mottok 24 prosent av innbyggere mellom 18 og 66 år ytelser til livsopphold i 2018.

Dette tilsvarer 1460 personer. I Vestvågøy var andelen 1793 personer, eller 26 prosent, og i Hadsel mottok 25 prosent av innbyggerne ytelser til livsopphold. Dagpenger, tiltakspenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller stønad til enslige foreldre regnes som slike ytelser. 

Totalt ble det betalt ut kr 22 598 000 000 i statlige ytelser fra NAV til personer i Nordland fylke. I gjennomsnitt per innbygger utgjør dette kr 92 988. 53 prosent av alle nordlendinger mottok en statlig ytelse fra NAV minst en gang i løpet av 2018, og 39 prosent i arbeidsfør alder mottok en ytelse som erstatning for inntekt. Det melder NAV Nordland i en pressemelding.

Gjennom hele 2018 var det flest mottakere av alderspensjon i Nordland (50 065 mottakere), deretter følger barnetrygd (32 039 mottakere), sykepenger (25 649 mottakere) og uføretrygd (22 128).

LAVEST I BODØ
Det er store kommunevise forskjeller på hvor mange i arbeidsfør alder som mottar livsoppholdsytelser fra NAV. I gjennomsnitt mottok 19 prosent av innbyggerne mellom 18 og 66 år i Bodø slike ytelser hver måned i fjor, etterfulgt av Moskenes og Hamarøy på 21 prosent. I den andre enden av skalaen finner vi Ballangen der 37 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottakere av livsoppholdsytelser fra NAV. Etterfulgt av Tjeldsund kommune med 31 prosent, mens i kommunene Tysfjord og Øksnes var det 30 prosent.

– Alderssammensetningen i befolkningen, næringsstruktur og geografi er faktorer som påvirker andelen innbyggere som mottar livsoppholdsytelser fra NAV, sier direktør Cathrine Stavnes.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.