Parkering, nok en gang

Skrevet av Redaksjonen
18.11.2020 07:00 - OPPDATERT 18.11.2020 16:02

LEDER: Vågan kommune har fått en parkeringsetat. En etat som ser ut til å leve sitt eget liv, uten at kommunens ledelse ser ut til å ha noen innvirkning eller bry seg med hva som skjer der.

Noe annet kan vi ikke tolke det som, etter at etaten i forrige uke stengte Alsos-parkeringen for de av befolkningen som innehar et såkalt beboerkort. 

Over natten forsvant 30 parkeringsplasser for disse, som ble sendt ut på leting etter alternativ parkering.

Vi tar ikke stilling til om det var rett eller galt, eller om det rett og slett var et fornuftig tiltak. 

Nei, vi mener at måten dette ble gjort på var helt feil. Det kom et innspill til MPN, som ble tatt på hel volley og sparket videre til parkeringsetaten, som tydeligvis ikke trenger å få saker utredet og aksjonerte før noen hadde fått summet seg.

Greit nok at enkelte næringsdrivende rundt Torget synes det burde være lov til å parkere utenfor inngangsdørene deres. Men, etter at Vågan innførte betalingsparkering stort sett over alt, har det blitt en skikkelig prøvelse å finne steder man kan stå lenger enn to timer i strekk.

Det ser ut til at mantraet er at bilistene får klare seg på egen hånd, vi skal ikke ha biler i sentrum. Men før man starter med å fjerne innarbeidede plasser, må man kanskje finne alternativer? Det er faktisk ikke alle som kan sette bilen hjemme og gå eller sykle til arbeid.

Ja, vi vet at det er fem plasser tilgjengelig bak begravelsesbyrået. Og vi vet at det er plasser i Sivert Nilsens gate. Men når man fjerner 30 plasser over natta, så innbyr man til problemer.

Og slik vi ser det skal vel parkeringsetaten være en service-organisasjon? Burde ikke denne etaten også få utredet ting grundig før de aksjonerer? 

Måten det ble gjort på denne gangen, etterlater i hvert fall en sur smak i munnen.