Permitterte får lønn i 20 dager

Skrevet av Morten Moe
16.03.2020 12:00 - OPPDATERT 16.03.2020 18:32

Forslaget skal innføres umiddelbart.

Stortinget enige om en krisepakke i forbindelse med koronavirus-utbruddet.

Et av tiltakene er at permitterte får full lønn i 20 dager, mot 15 tidligere. Staten dekker fra dag tre til 20.

Det kom frem under dagens pressekonferanse. I tillegg får selvstendig næringsdrivende og frilansere en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G, knapt 600.000 kroner. 

Ordningen trer i kraft fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet, og forslaget trer i kraft umiddelbart. Utbetalinger vil skje så raskt NAV har på plass en teknisk ordning.  

Det ble også sagt at lærlinger får en sikrere fremtid.  

– De som er lærlinger og mister læreplassen og er engstelige må og få forutsigbarhet, de vil få en inntektssikring som er på nivå med det de hadde som lærlinger, sier Hadia Tajik i Arbeiderpartiet. 

De som er hjemme med barn og som har nådd grensen for omsorgspenger eller som er nært å nå grensen, kommer til å få en dobling av perioden med omsorgspenger, 20 dager totalt for hver forelder.

– Dette er svært dyrt. Veldig dyrt. Hvertfall et tosifret antall milliarder. Men det er umulig å beregne dette ettersom man ikke vet hvor mange som blir berørt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– NHO Reiseliv har stått på døgnet rundt for å sørge for at våre medlemsbedrifter skal overleve. Vi var tidlig ute med å spille inn konkrete tiltak til regjeringen. Dialog og møter har gitt gjennomslag på flere områder. Jeg vil gi ros til regjeringen og Stortinget for at de nå tar ordentlige grep. Dette er tiltak som kan bidra til at de mange tusen permitterte får en jobb å vende tilbake til når dette er over, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

Flertallet er enige om flere nye tiltak for bedrifter og bransjer: 

·         Innbetalingen av merverdiavgift og forskuddsskatt for selskaper som forfaller i april utsettes. 

·         Hotellmomsen reduseres fra 12 til 8 prosent med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2020.

·         Permitterte sikres nå full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.  

·         Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger (barn hjemme) reduseres fra 14 til 3 dager.  

·         Videre reduseres arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien fra 14 til 3 dager frem til 31. oktober. 

·          Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 3 og vil få utbetalt sykepenger fra og med dag 4. Nivået på sykepengene er det samme som i dag. Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes ned fra 1,5 til 0,75 G (74 894 kroner). Langt flere får dermed dagpenger. Lavtlønnede som blir permittert sikres en inntekt på minimum 80 % inntekten opp til 3 G i permitteringstiden etter lønnen faller bort. 

·         For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet skal inntektsgrunnlaget sikres på nivå med lærlinglønnen.  

 

─  Det viktigste er at bedriftene med dette får kuttet kostnader og at flere unngår konkurs til krisen er over; Arbeidsgiveravgiften blir utsatt, hotellmomsen er reversert fra 12 til 8 prosent fra 1. 1. 2020. Arbeidsgiverperioden blir redusert til 2 dager ved permittering, og 3 dager ved syke- og omsorgspenger. Sammen med økning av bankenes kredittrammer med 100 mrd kr som regjeringen foreslo søndag, vil dette hjelpe mange over krisen, sier Krohn Devold.  

  

─  Alle reiselivets bransjer; restaurant og uteliv, bilutleie, opplevelser, camping og hoteller er alle hardt rammet av koronasituasjonen. Nå er målet å overleve til krisen er over for alle reiselivets segmenter, avslutter Krohn Devold.