Foto: Politiet i Nordland

Dyrepolitiet i Nordland: – Hjelpeplikten gjelder alle, meld i fra!

Forrige uke ble flere våganværinger observant på en skadet rev som beveget seg i bybildet i Svolvær. Stine Marie Brox Gundersen er Nordland sitt nye dyrepoliti, og forteller hva man skal gjøre om man finner et viltdyr skadet ute i naturen eller bybildet her i kommunen.

I forrige uke var det flere bekymrede våganværinger som meldte inn til både politiet og viltnemda at det var observert en skadet rev som gikk rundt på Storøya, Vorsetøya og i andre bydeler i Svolvær. 

Torsdag ringte en av Våganavisa sine leserne for å informere om at vedkommende hadde observert en skadet rev på Vorsetøya. Vedkommende ringte inn til politiet som sa de skulle kontakte viltnemda, som igjen skulle ta kontakt med vedkommende. Vedkommende sto i over et kvarter i området der han hadde observert reven, og fikk aldri telefon fra viltnemda for å få hjelp. I skrivende stund har vedkommende fortsatt ikke fått noen telefon fra viltnemda, og vet ikke hvordan det går med den skada reven. 

DYREPOLITIET PÅ SAKEN 
Dyrepolitiet i Nordland, Stine Marie Brox Gundersen, forteller at hun er orientert om at de har fått mange meldinger om den aktuelle reven, men vet ikke hva som har skjedd i den aktuelle situasjonen denne omtalte torsdagen. Hun kan bekrefte at viltnemda i Vågan har vært på saken. 

– Det er flere som har vært engasjert og meldt i fra om den aktuelle reven. Viltnemda i Vågan har også vært ute å leita etter den aktuelle reven, men uten hell. Viltnemda hadde avlivet reven om de hadde funnet den. 

VILTNEMDA I VÅGAN TAR SEG AV ALLE VILLE DYR 
Hun kan berolige befolkningen om at viltnemda i kommunen tar seg av alle villdyr, noe som ikke er tilfelle i alle norske kommuner per dags dato. 

– Viltnemda sin jobb i hovedsak er å ta seg av storvilt, men i Vågan kommune tar viltnemda seg også av småvilt. Det er ikke tilfelle i alle kommuner da de fleste viltnemndene bare tar seg av storvilt, og ikke småvilt, slik at det ikke forekommer et klart ansvar for hvem som tar seg av disse dyrene. Veterinærer har kunnskap om hvordan de kan avlive skada og syke dyr, men de har ikke jaktkunnskaper. 

Brox Gundersen er nylig ansatt som dyrepoliti og jobber med å kartlegge tingenes tilstand i de ulike kommunene i Nordland. 

– Det er ei utfordring at ikke alle kommuner har viltnemd som tar seg av alle viltdyr. Det er noe jeg for tiden kartlegger, og ønsker en lik praksis i alle kommuner. Alle dyr har like rettigheter i følge dyrevelferdsloven så det er det vi jobber for. Jeg har også prøvd å finne ut hvem som har ansvar for at det blir lik praksis blant kommunene, og det er til syvende og sist kommunen sitt ansvar. Statsforvalteren har også mulighet til å gripe inn. 

OPPLYSER OM HJELPEPLIKT 
Brox Gundersen opplyser om dyrevelferdsloven § 3; "dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger". For å ivareta denne paragrafen har alle derfor hjelpeplikt som er lovfestet i dyrevelferdsloven § 4; "enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politet varsles umiddelbart." 

[annonse]
Brox Gundersen oppfordrer derfor alle til å sette seg inn i hjelpeplikten, og ta kontakt med politiet om man kommer i en situasjon der man finner/eller skader et dyr slik at politet kan hjelpe til med å kontakte viltnemda. 

Les mer om:

Dyrepolitet