Illustrasjonsfoto.

Politiet inngår samarbeidsavtale med sikkerhetsbransjen

Skrevet av Mari Rokkan
08.11.2018 07:00 - OPPDATERT 08.11.2018 14:34

Skal samarbeide bedre for å forebygge og bekjempe kriminalitet, samt opprette sikkerhet, ro og orden.

"Avtalen skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom politiet og sikkerhetsbransjen for å sikre den alminnelige tryggheten i samfunnet, skriver Politiet i en pressemelding.

Både selskapene Securitas, NOKAS, Heimdall Guard Service AS og Polarvakt vil være representerte når signeringen av avtalen skal skje ved Politihuset i Bodø fredag 9. november. 

FASTE MØTER
"Konkret innebærer avtalen blant annet at man skal etablere faste regelmessige kontaktpunkt mellom politiet og sikkerhetsbransjen i Nordland. På operasjonelt nivå skal det etableres faste samarbeidsmøter innenfor hver geografiske driftsenhet i Nordland politidistrikt; Lofoten & Vesterålen, Ofoten, Salten, Rana og Helgeland", heter det videre i meldingen.

"På disse møtene skal man styrke informasjonsutvekslingen og samarbeidet mellom partene. Videre skal partene få økt kunnskap om hverandres planverk som er relevant for samarbeidet, samt delta i hverandres øvelser der dette er hensiktsmessig. Både politiet og sikkerhetsbransjen i Nordland har tro på at et bedre samarbeid mellom partene vil bidra til økt trygghet for innbyggerne i Nordland, herunder en bedre ressursutnyttelse og kvalitet i løsningen av partens oppgaver og oppdrag."

IKKE ERSTATTE BETJENTER
Politiet opplyser videre at dette er en videreføring av det samarbeidet som foreligger mellom politidirektøren og NHO, samt at dette er del av politiets forebyggende strategi, der målsettingen er å forebygge kriminalitet i større grad gjennom en bedre samhandling med blant annet næringslivet, herunder sikkerhetsbransjen.

"Vekterne skal ikke erstatte politiet. Vi har ulike roller, hjemler og samfunnsoppdrag. Et bedre samarbeid vil derimot bidra til å sikre den alminnelige trygghet i samfunnet gjennom en mer målrettet og effektiv forebygging og bekjempelse av kriminalitet i Nordland", avsluttes pressemeldingen.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.