Politikere med sunne holdninger

Skrevet av Redaksjonen
05.06.2019 07:00 - OPPDATERT 05.06.2019 16:02

LEDER: Politikerforakt er visstnok det nye moteordet i Norge. Om man ikke har noen andre å kjefte på når man passerer en bom et eller annet sted i landet, eller avgiftene øker på vann, kloakk og eiendomsavgifter, så er det politikerne som får unngjelde. Det de fleste glemmer, er at de politikerne som sitter i formannskap og bystyre faktisk er valgt av deg og meg. De har valgt å bruke av sin fritid og engasjerer seg i noe som er fordelaktig for alle parter. Det er lett å glemme det når man sitter i godstolen hjemme.

Vi overvar formannskapsmøtet mandag. Og det er godt å se at partiene i denne kommunen faktisk er i stand til å samarbeide over partigrensene. Et godt eksempel er oppropet der de tar sterkt avstand fra hatbrevene som er sendt til det muslimske kultursenteret i Svolvær. "Slike ytringer representerer ikke holdningene til oss som bor i Vågan. Vi setter stor pris på alle som vil bidra til felleskapet i kommunen vår." heter det i oppropet fra samtlige partier i formannskapet.

Våganavisa slutter seg helhjertet til dette. For vi kan like det eller hate det; men den nye realiteten er at Norge er i ferd med å bli et flerkulturelt samfunn. Her i Vågan har vi heldigvis sluppet unna de problemene man sliter med i større bysentra. Men det er på sin plass å advare mot slike holdninger og synspunkter som brevet til kultursenteret bringer.

Alt kan ikke løses med politi og myndigheter. Det er hvermansen som sitter på nøkkelen til å leve sammen i fred og fordragelighet. Det gamle ordtaket om at man skal behandle andre som man selv vil bli behandlet er en nøkkel i dette. De fleste flyktningene som bosettes i Vågan er nettopp det; flyktninger.

Om det er økonomi eller politikk som har forårsaket at de har kommet til landet vårt er ikke relevant for hvordan vi opptrer.

Kommunen er vår desidert største arbeidstaker med rundt 1000 ansatte. Og som på enhver arbeidsplass er det noen som sliter og andre som har det bra. At sykefraværet var på over 10% i fjor, og året før det, er noe kommunen jobber knallhardt for å få ned - uten å lykkes så langt. Men her må man bare fortsette jobben som er startet, og få dette redusert. I private bedrifter er det ingen som hadde akseptert et så stort fravær.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.