Mari Holm Lønseth, Høyre.

Psykdom er like viktig som sykdom

Skrevet for Redaksjonen
12.02.2020 21:00 - OPPDATERT 13.02.2020 14:02

LESERINNLEGG: Om du sliter psykisk skal du være like trygg på at du får like god hjelp som du ville fått om du brakk foten. Med Høyre i regjering får allerede mange flere raskere behandling – men det trengs fortsatt et krafttak for vår psykiske helse. 

Stadig flere sliter psykisk. Nesten halvparten av oss vil i løpet av livet få en psykisk utfordring. Vi ser særlig en økning blant unge, og kvinner er noe mer utsatt for dette enn menn. Andelen jenter mellom 15 og 17 år som får hjelp for depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt med 40 % mellom 2011 og 2016. 

Vår psykiske helse er like viktig som den fysiske. Heldigvis er det nå større aksept for å snakke om disse utfordringene nå, sammenlignet med for få år siden. Åpenhet er viktig for å takle problemene. I tillegg er det et tap for samfunnet i sin helhet om psykiske lidelser gjør at folk ikke kan være i arbeid eller utdanning. Hele 70 % av unge som får arbeidsavklaringspenger har psykiske lidelser. De trenger helsehjelp for å komme tilbake i jobb. Jobb og rutiner er kanskje den beste medisinen som finnes. 

Det er mange mulige årsaker til at flere sliter psykisk. Mange unge opplever urimelige forventninger om at de må se ut og oppføre seg på en helt bestemt måte. Ofte er det uuttalte krav om å eie de riktige tingene, eller være med på de riktige tingene for å føle seg akseptert. Sosiale medier som tilsynelatende bare viser perfekte kropper og liv bidrar også til stresset som mange ikke takler i lengden. 

Dette presset i seg selv trenger ikke føre til at man får en diagnose som psykisk syk. Livet består av mange opp og nedturer. Det er veldig mye som ligger innenfor normalen som ikke skal sykeliggjøres. Vi må sørge for at ungdom som vokser opp i dag lærer seg å skille de psykiske problemene fra nedturene livet kan by på. Foreldre, venner, frivilligheten og resten av sivilsamfunnet, er de viktigste aktørene for å gjøre ungdom mer motstandsdyktige. Skolen spiller her en veldig viktig rolle.

Alle som sliter psykisk, uansett årsak, skal få et godt tilbud om hjelp. Psykisk helsehjelp har gått fra å være et hvileskjær under de rødgrønne, til å være en selvfølge med Høyre i regjering. Den gjennomsnittlige ventetiden har gått ned hvert år siden vi tok over i 2013. Unge som sliter med rus og psykiatri får nå hjelp langt raskere enn før. 

Selv om ventetidene har gått ned, er det dessverre fortsatt for mange som opplever å måtte vente for lenge på hjelp. Derfor fortsetter vi vår kamp for den psykiske helsen – dette vil vi i Høyre aldri gi opp. 

Mari Holm Lønseth (H)
Medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité