Puslete av posisjonen

Skrevet av Redaksjonen
16.09.2020 07:00 - OPPDATERT 16.09.2020 13:02

LEDER: Før mandagens kommunestyre hadde Høyre og Venstre, anført av tidligere ordfører Eivind Holst, laget et innspill som de håpet å få med seg kommunestyret på.

Det var samferdselsminister Knut Aril Hareide og samferdselsråden i Nordland, Bent-Joacim Bentsen, som var adressatene.

Temaet var den nye Hålogalandsveien som er under planlegging, og hvordan dette prosjektet kan bli satt i gang raskere og gi nasjonale og lokale bedrifter en mulighet til å være med.

I stedet erstattet posisjonen et langt, fyldestgjørende og forklarende brev med noen få linjer som i bunn og grunn sa det samme, men veldig forenklet.

Etter vår mening var det unødvendig å erstatte opposisjonens forslag, og om vi setter oss i ordførerens sted, hadde vi hatt en litt vond smak i munnen. Vi hadde nok likt bedre å sende opposisjonens forslag.

Dette blir politikk for politikkens skyld, og ikke fornuften. Det var rett og slett ikke noen grunn til å bytte ut opposisjonens brev med en overforenkling av temaet.

I møtet mandag var også både kommunens og de kommunale foretakenes årsregnskap fra fjoråret oppe til vurdering og godkjennelse. 

Kommunen går knapt nok rundt, og måtte bruke av disposisjonsfondet for å nå et nullresultat. Det var som forventet etter en trang utgang på fjoråret.

Hos foretakene ble det pluss både i eiendom og havn, mens kultur nok en gang gikk på en solid smell. Mens de to første fikk skryt for sine tall, blir det nok kanossagang for kultur også etter 2020. Vågan kommune er en kulturkommune, og det koster. Og med korona-begrensninger, ingen muligheter for permisjoner og redusert aktivitet blir tallene blodrøde også i år.

Kommunen har fått nye kontrollorganer for økonomien. Og både fra revisor og kontrollutvalg har det gjennom hele våren, sommeren og høsten haglet med kritikk. Det som gikk an å få til med de gamle samarbeidspartnerne blir ikke godtatt lengre.

Her har kommunedirektør Tommy Stensvik en stor jobb å gjøre neste år. Regnskapene må inn mye tidligere enn det man har vært vant til. Det betyr nok mange og lange arbeidsdager når vi passerer nyttår for å få regnskapene i mål innen tidsfristene som gjelder.