Foto: Kristian Getz

Reiselivets situasjon i Lofoten

Skrevet av Redaksjonen
24.03.2020 17:16 - OPPDATERT 27.03.2020 08:26

LESERINNLEGG: Covid-19 er dramatisk, og de aller fleste rammes på en eller annen måte direkte. Verst er det selvsagt for dem som rammes av sykdom eller død, og vi har alle et ansvar for å minske risiko og smittespredning så mye som mulig. Jeg vil derfor begynne med å uttrykke full støtte til alle tiltak som gjøres med dette som mål. Selv har vi som mange andre måttet stenge ned all drift. En selvfølge med dagens situasjon. Liv og helse kommer i første rekke, så får vi ta andre utfordringer etter dette.

For vi tenker selvsagt på hvordan hverdagen blir når Covid-19 en gang er under kontroll. For bedriftseiere er selvsagt den økonomiske situasjonen den største bekymringen. Mange av dem vil rammes både av dramatisk bedriftsøkonomi og lønns-svikt som resultat av langvarige permitteringer og lavere lønn. Dette gjelder selvsagt for hele landet, men for Lofoten som region kan konsekvensen bli enda høyere enn for mange andre.

Hvorfor?
Mye av forklaringen finner man i to faktorer.
- Reiselivet er Lofotens største næring.
- Det er Lofotens hovedsesong som rammes.

Det jobbes godt med å gjøre Lofoten til en god helårs-destinasjon. Det er ikke mange årene siden det var relativt vanlig å stenge ned 1. oktober, for så å åpne igjen ut på våren. Men utviklingen på vinteren har vært god de siste årene, mye som et resultat av langvarig strategisk og økonomisk satsing fra en samlet reiselivsnæring. For reiselivet er det viktig at også vintersesongen blir økonomisk bærekraftig, og mye er investert for å nå dette målet. Vi har kommet langt, men det er fortsatt lang vei å gå.

I Ringvirkningsanalysen av reiselivet i Lofoten og Vesterålen, laget av Menon for NHO Reiseliv i 2019 vil man se at sommerturistene fortsatt står for ca 75% av gjestedøgn i LOVE. Med andre ord er det fortsatt slik at et stort antall bedrifter i regionen tjener penger i perioden mai-oktober, og bruker disse til å «finansiere» vintersatsingen i de resterende månedene. Dette er en satsing de lokale bedriftene har vært villige til å gjøre i flere år, blant annet for å kunne tilby helårs arbeidsplasser, tiltrekke seg kompetent arbeidskraft, og dermed øke både kompetanse og kvalitet i næringen. Dette har i stor grad vært med på å gjøre Lofoten til en svært attraktiv destinasjon for både innbyggere og besøkende.

Men reiselivet er en næring hvor lønnsomhet og marginer er relativt små. I Lofoten består store deler av denne av relativt små lokal-eide bedrifter. En situasjon som nå hvor de aller fleste reiselivsbedrifter i Lofoten har 100 % driftsstans er selvfølgelig kritisk i seg selv, men sesongsvingningen er en faktor som forsterker denne betraktelig.

HVA NÅR SITUASJONEN STABILISERER SEG?
Pr. nå opplever de aller fleste bedriftene full driftsstans. Den generelle usikkerheten i verden fører også til at besøkende til Lofoten allerede nå begynner å kansellere sine reiser frem mot sommeren. Om den uklare situasjonen skulle vedvare vil dette forskyve seg, og dermed vil også sommersesongen med stor sannsynlighet rammes. Om verden skulle nærme seg normale tilstander tidlig høst vil Lofoten dermed stå foran en ny vintersesong som i stor grad finansieres av sommerens inntjening. Med andre ord vil flere reiselivsbedrifter i Lofoten ha bak seg så mye som 15-16 måneder med lav eller ingen inntjening før man igjen begynner å tjene penger.

For et samfunn hvor reiselivet er den største næringen vil dette kunne få store konsekvenser. Antall husstander i Lofoten som på en eller annen måte blir økonomisk berørt er stort, og flere bedrifter vil rett og slett ikke være i stand til å overleve. Mange vil heller ikke ha økonomi til å holde åpent gjennom vintersesongen, og enkelte ansatte som blir permittert nå vil dermed kunne stå i fare for å være ute av arbeid helt til ny hovedsesong starter i mai 2021.

Dette vil selvfølgelig ramme samfunnet for øvrig også. For i tillegg til redusert lokal kjøpekraft kan man i ringvirkningsrapporten fra 2019 også lese at tilreisende til LOVE la igjen ca 1,7 milliarder i regionen i 2018. Overnattings-bransjen er selvfølgelig stor, men samlet over 1,2 milliarder ble lagt igjen på transport, varehandel, servering og opplevelser. Om disse tallene reduseres betraktelig vil man følgelig frykte de totale konsekvensene for regionen.

Verden ER i en vanskelig situasjon, og pr. nå sliter de aller fleste regioner og bransjer på samme måte som vi gjør i Lofoten. Vi VET at vi ikke har det verre enn andre, og at en nasjonal dugnad er den beste veien fremover. Vi kan og bør berømme svært mange som bidrar til å håndtere de store utfordringene vi står overfor, deriblant Regjeringen som foreløpig har kommet med flere tiltak for å lette den økonomiske situasjonen for både enkeltmennesker og bedrifter. Men for flere økonomisk sunne bedrifter i Lofoten er det ikke sikkert dette er nok. For bedrifter med 100 % driftsstans er alle løpende kostnader rent tap. For det kommer ikke en eneste krone inn. Dette er dessverre situasjonen for veldig mange bedrifter og bransjer i Norge i dag, men for blant annet reiselivsbedrifter kan denne situasjonen vedvare i lang tid etter at verden for øvrig har begynt å normalisere seg.

Og det er ikke bare i Lofoten disse utfordringene melder seg. I resten av landet finner man mange gode, økonomisk bærekraftige destinasjoner som vil møte de samme utfordringene fremover, og som vil bli rammet lenge etter at situasjonen er stabilisert. Norge er et av verdens vakreste reisemål, og nasjonen er avhengig av mangfoldet, kompetansen og drivkraften i den nasjonale reiselivsbransjen. Og akkurat trenger store deler av denne god hjelp for at dette skal bevares.

Svartmaling?
Ja kanskje det, men selv om utgangspunktet er realist tvinger det seg som oftest frem en ukuelig optimist også her. Så akkurat nå ber, håper og tror jeg at en kompetent og handlings-kraftig regjeringen allerede har planer for hvordan disse bedriftene kan hjelpes på vei til videre drift og normal hverdag, også her i Verdens vakreste øyrike!

Kristian Getz