HJELPER MILJØET: Mange frivillige var i sving i 2018 med å rydde Lofotens mange strender og fjærer. På bildet ser du elever fra Svolvær skole. Arkivfoto.

Ryddet 21 mil kystlinje

Skrevet av Mari Rokkan
09.02.2019 10:00 - OPPDATERT 10.02.2019 10:04

65 522 enheter marint avfall ble plukket opp i Lofoten gjennom strandryddeaksjoner i 2018.

Sluttrapporten for strand- og kystydding av marint avfall i Lofoten i 2018 er nå sendt ut av LAS. Den viser at strandryddeaksjoner gir resultater. 

– Det har vært  gjennomført 165 ryddeaksjoner, hvor fem av disse er gjort utenfor de fire Lofotkommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes. Det er tilsammen registrert 1 404 deltakere, og distansen som er ryddet er 209 020 meter, eller utrolige 21 mil kystlinje. Også antall registrerte enheter ryddet er det størst med 65 522 enheter, står det i rapporten.

– Det eneste som ikke har rekord i år er vekten, da det totalt er ryddet 40 649 kg marint avfall i Lofoten-regionen, inkludert to ryddeaksjoner på Svellingflaket i Lødingen og tre aksjoner på Holdøy i Hadsel. Rekorden i vekt er foreløpig fra 2016 da 43,8 tonn ble ryddet inn. Vekten i 2017 var også høy, men da var det masse avfall fra dykkeraksjoner som dro opp tallet. 

 – STOR TAKK! 
Rydding av marint avfall i Lofoten er gjennomført med støtte fra Miljødirektoratet, og  strandrydding er gjennomført i regi av prosjektet Clean Up Lofoten - som eies av Lofoten Avfallsselskap IKS og Lofotrådet. Clean Up Lofoten ble startet opp med midler fra Fylkesmannen i Nordland.

– Kystvakten spesielt som henter inn store mengder avfall fra utilgjengelige plasser. Dette arbeidet vet vi er tungt og svært krevende. I år har de hentet ved fire anledninger, deriblant avfall i Svellingen nasjonalpark. Vi retter også en takk til våre øvrige samarbeidspartnere, og ikke minst en stor takk til alle som har bidratt i ryddingen, skriver LAS i rapporten. 

Denne ryddeaksjonen er den 8. i rekken med rydding av herreløst marint avfall langs kysten av Lofoten.

– I tilfeller der det er avdekket avfall hvor eier er identifiserbar, oversendes dette de respektive kommuner i tråd med «forurenset-betaler»-prinsippet, det inkluderer også eventuelle tilfeller av dumping og ulovlig bålbrenning, står det skrevet i rapporten. 

VÆRAVHENGIG
Siden oppstarten i 2011 har det blitt samlet inn over 220 tonn marint avfall og det er gjennomført 672 ryddeaksjoner i denne perioden.

– Mange av disse aksjonene er gjennomført på samme område over år, og i 2018 var 118 av stedene som har blitt ryddet en eller flere ganger tidligere. Fordelingen mellom innersida og yttersida i 2018 har vært ganske jevn, med henholdsvis 74 på innersida og 86 på yttersida, skriver LAS.

– Tallene for 2018 viser at det fortsatt gjøres flest registreringer på korte tau (mindre enn 50 cm), som utgjorde 16 prosent av alle funnene. Deretter følger isopor med en andel på 13,2 prosent, som er en økning fra i 2017, hvor andelen utgjorde 9 prosent, og pakkebånd/ strips med 5,9 prosent. Isopor har altså gått opp, mens drikkeflasker har gått ned, akkurat den samme situasjonen hadde man i 2015, og det er grunn til å spørre seg om været har noe å si: Vinteren 2017/18 var preget av mye sørøstlig vind og lite storm, og der har blitt hørt tidligere at avfallsmengde og stormretning henger sammen, står det videre.

Fiskerirelatert avfall utgjør 31 prosent av totalmengden registrerte artikler og snittet over alle ryddeårene holder seg på 31 prosent. Av det fiskerirelaterte avfallet utgjør korte tau under 50 cm 49 prosent av registreringene.

– Basert på de fire kommunene er det en vesentlig lengre strekning som er ryddet i 2018, enn i 2017, samtidig som økning i vekt er moderat. Dette gir en lavere vekt per kilometer kystlinje, som gir oss håp om at det blir mindre avfall. Derimot har antallet enheter ryddet økt. Det kan skyldes flere enheter ryddet, eller en større andel registrert. Innenfor dette feltet er det mange variabler som virker inn, skriver avfallsselskapet.

VIL FINNE KILDENE
2018 er som nevnt den 8.ryddesesongen hvor LAS har involvert seg i rydding av herreløst marint avfall, og rutinene ved håndtering begynner å sitte både blant rydderne og avfallsselskapet.

– Omfanget har økt, med stadig flere ryddeaksjoner og behov for koordinering, og avfallsselskapet har for første gang fått en midlertidig stilling for å håndtere dette. Marit Gressetvold begynte i april og har arbeidet 100 prosent med oppfølging av strand- og kystryddekampanjen i tillegg til andre prosjekter innenfor marin forsøpling, skriver LAS.

Også i år oppfordrer avfallsselskapet frivillige til å være med å rydde kystlinja i Lofoten for herreløst marint avfall og samtidig bidra til «folkeforskning».

– Hvis man rydder og registrerer hva man finner, får man levert avfallet gratis. Om man har behov for transport så meldes det inn i forkant, slik at LAS har mulighet til å finne ut om og når man kan bidra til transport. Ved å si fra på forhånd kan man avtale hentested og hvordan avfallet pakkes inntil det hentes. LAS tar imot avfall fra kystlinje, også der privatpersoner eller bedrifter er grunneiere der avfallet har typisk sammensetning for marint avfall, informerer selskapet

– Selve registreringen over hva man rydder, er en viktig jobb som er med på å identifisere kildene til forsøpling og er også grunnlaget for prosjektet Clean Up Lofoten. I tillegg til rydding av marint avfall, gjennomfører man også tiltak for å stoppe kildene.  Ved å skille på ryddestedene og se om det er noen forskjell på sammensetningen av avfallet, håper man å bidra til mer kildeidentifisering. 

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.