BEKLAGER: Gunnar Aarstein beklager noen av sine uttalelser i media som har skapt uro.

Ryddig arbeidsgiverpolitikk i Vågan

Skrevet for Redaksjonen
19.11.2019 09:00 - OPPDATERT 20.11.2019 19:45

I forbindelse med behandling av sak vedrørende utleiepraksis i Vågan Eiendom vil jeg beklage noen av mine uttalelser i media som har skapt uro blant ansatte i Vågan Eiendom.

En av mine uttalelser omhandlet en mulig omorganisering av de som jobber med boligforvaltning. Denne uttalelsen er ikke er drøftet i posisjonen og jeg beklager at jeg i avisen berører forhold som selvsagt må drøftes grundig med partene og de ansattes representanter før saken behandles.

Som folkevalgt har vi et dobbelt ansvar, både som ombud for den enkelte innbygger og et overordnet arbeidsgiveransvar for ansatte i kommunen og det er begge ansvar jeg tar på dypeste alvor.

Som gruppeleder for posisjonspartiene i Vågan vil jeg derfor understreke våre hovedprinsipp for arbeidslivspolitikken nedfelt i vår politiske samarbeidsplattform:

  • Trygge og forutsigbare arbeidsforhold er vesentlig for god helse og livskvalitet.
  • Arbeidslivet i Vågan skal være trygt og helsefremmende.
  • Som folkevalgte har vi et stort ansvar som arbeidsgiver, og vil jobbe for en arbeidslivspolitikk som fremmer trivsel, tilstedeværelse, lavt sykefravær og rekruttering.
  • Trepartssamarbeidet bidrar til et ryddig arbeidsliv og er vesentlig for å lykkes i arbeidslivspolitikken.
  • Ansatte skal føle seg trygge på at de blir hørt, verdsatt og kan ytre seg fritt.
Gunnar Aarstein 
Rødt