Samler inn penger til vann og smittebekjempelse

Skrevet av Trine Sivertsen
22.03.2020 09:00 - OPPDATERT 22.03.2020 17:02

Det er tid for årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp, men det er nå ikke mulig å gjennomføre hverken konfimant-undervisning eller dør til dør aksjon, så i år prøver man en alternativ løsning.

− Vanligvis går ca 40. 000 konfirmanter i hele Norge fra dør til dør og samler inn penger til denne aksjonen, også her i Vågan er hele konfirmantkullet i aksjon. I år måtte det bli annerledes, forteller prost Kristine Sandmæl.

For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt internasjonale arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge etter TV-aksjonen, og den mobiliserer årlig rundt 40.000 konfirmanter i hele landet.

Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag. 

I år er det derimot ingen konfirmanter eller andre som kan gå rundt med bøsser på grunn av korona-viruset, men Den norske kirke i Vågan ønsker likevel å bidra til at folk kan støtte Kirkens Nødhjelp sitt viktige arbeid. De har derfor satt opp en innsamlingsaksjon på Facebook og som de oppfordrer alle til å støtte opp om.

Årets aksjon heter "Gi et liv med vann". Aksjonen fokuserer på Kirkens Nødhjelp sitt vannarbeid, og på hvordan klimaendringene påvirker menneskers livsvilkår i større og større grad.

Pengene går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden, og vil blant annet bidra til at organisasjonen raskt kan stille med rent vann når katastrofen rammer.

− 200 kr er nok til å gi ett menneske tilgang til rent vann resten av livet! I tillegg vil midler fra årets aksjon gå til smittebekjempelse i de delene av verden der utfordringene med koronaviruset er størst.

Det er også mulig å støtte aksjonen direkte med Vipps eller SMS.
Aksjonen avsluttes tirsdag 31.3.