Slik ser anlegget til Polarsmolt ut. Foto: Polarsmolt

– Selvsagt skal vi rense utslippet

Skrevet for Redaksjonen
15.10.2020 14:30 - OPPDATERT 15.10.2020 20:02

LESERINNLEGG: I en artikkel I Våganavisa den 13. oktober fremkommer det en del påstander om Polarsmolt AS (tidligere Framnessmolt AS) som vi ser det hensiktsmessig å imøtekomme og oppklare. 

For å starte med hovedsaken, utslipp fra settefiskanlegget på Kleppstad, så er situasjonen nå slik: Vi jobber nå med en løsning som vil være langt bedre og mer fremtidsrettet enn den som har vært skissert av den tidligere ledelsen i selskapet. Det var den gang snakk om en flytting av utslippspunkt uten ytterligere rensing. Med andre ord ønsket man kun å flytte utslippet fra en plass til en annen. Da der ble hentet inn ny ledelse for å rydde opp i en rekke forhold ved bedriften, først og fremst økonomiske, så man at det vil være mulig å få til en langt bedre løsning, der man renser utslippet fremfor å bare flytte det. Dette vil gjøres innenfor de samme økonomiske rammene, minske miljøpåvirkningen betraktelig og sikre at man tar vare på viktige næringssalter som kan være en ressurs, for eksempel som gjødsel. 

Det er ikke riktig at pengene var på plass for å flytte utslippet fra Olderfjorden til Gimsøystrømmen. Selskapet var i en akutt pengeknipe før den nye ledelsen kom på plass. Den eneste som var villig til å gå inn med frisk kapital, til utbedringer og den daglige driften, er dagens eier og datidens hovedeier, Kurt Johan Svendsen fra Ure. Han har nå reddet driften ved anlegget. Det er altså ikke rett at der er kommet inn nye eiere. Det er heller ikke rett at der er ledelse eller ansatte utenfra som driver anlegget i dag. 

Driften ved anlegget er nå sikret. Kurt Johan Svendsen garanterer for å kjøpe all smolten fra anlegget inn i fremtiden. Han går også inn med kapital for å bygge renseanlegg og på denne måten ta hånd om utslippet fremfor å flytte det. Dette er et tiltak som må omsøkes og prosjekteres, og det er i denne nødvendige fasen man behøver et midlertidig løyve for å kunne opprettholde drift ved anlegget i mellomtiden. 

Selv om all kunnskap tilsier at det utslippet man har i dag ikke er årsaken til mindre fisk i Olderfjorden, deler vi bekymringen for økologien i fjorden. Dette er også grunnen til at vi har bedt om at det planlagte gigantanlegget Lofoten Salmon ikke må få lov til å slippe ut urenset avløpsvann. Det er fullt mulig å drive effektiv rensing av avløpet fra et moderne RAS anlegg. Det vil vi gjøre, og det bør alle andre gjøre. 

Til sist vil vi presisere at vi alltid er åpne for en direkte dialog med naboer og andre interessenter rundt anlegget. 

Haakon V. Martinussen 
Daglig leder, Polarsmolt AS