Kommunale møter direkte på Web-TV

I Vågan kommune ønsker vi åpenhet og engasjement i det politiske arbeidet.
Alle politiske møter er åpne møter,
men det er ikke alltid en interessert innbygger
kan være fysisk til stede. Da kan du se møtet på nett – enten LIVE eller på opptak.