Geir Stokke, Inge Wegge og Yngvar Christensen. Foto: Trine Sivertsen

Skal trekke storfilmer til Lofoten

Skrevet av Trine Sivertsen
17.12.2019 18:00 - OPPDATERT 18.12.2019 10:02

Tirsdag var det stiftelsesmøte for Lofotens nye filmbedrift - Lofoten Film Collective AS. Bedriften har som mål å samle hele filmbransjen i Lofoten under en «paraply», og på den måten både bli i stand til å produsere flere og større filmer selv, men også trekke store nasjonale og internasjonale filmer til Lofoten.

Bak det nye AS-et står filmbedriftene WeggeFilms AS ved Inge Wegge, Nordland Film ved Yngvar Christensen og Kaia Kjos-Kendall og Invenio AS ved Jesper Seip. De så hvordan man kan få stordriftsfordeler blant annet administrativt og i forhold til utstyr ved å slå seg sammen.

Vi møter prosjektleder Geir Stokke og filmskaperne Inge Wegge og Yngvar Christensen på Thon Hotell i Svolvær tirsdag formiddag. Jesper Seip deltar via Skype fra Spania. 

LOKALE FILMSKAPERE
Yngvar Christensen og hans samboer Kaia Kjos-Kendall står bak firmaet Nordland Film. Det ble startet i 2017, og er basert i Kabelvåg. Christensen forteller at han tidligere bodde sørpå, men alle jobbtilbudene han fikk var uansett i Lofoten, så han flyttet nordover. Han har jobbet freelance med alt fra produksjonsledelse, til location-management, til å nettopp ha produsert spillefilm.

De deler kontor med Inge Wegge i WeggeFilms. Det er 13 år siden Wegge kom til Lofoten, og siden da har han jobbet med film. Han gikk på Nordland Kunst- og filmfagskole, og siden har det blitt flere og større produksjoner. Han har opplevd at det kan bli uoversiktlig dersom man vil lage film i Lofoten. 

Jesper Seip er nyutdannet fra Nordland Kunst- og Filmhøyskole, og ble kjent med Christensen og Wegge gjennom tiden på skolen. Han har jobbet med film i mange år, men først i Lofoten begynte han å jobbe profesjonelt. Hans rolle i film er å blant annet være fotoassistent og jobbe med klipping. Etter skolen kjøpte han seg hus i Henningsvær og fant ut at Lofoten var stedet for ham.

− Vi håper å bli mer synlige og lettere tilgjengelig, for jeg ser at det er et behov for det. For å få i land større prosjekter trenger man flere for å gjennomføre det, og det er så gøy å kunne si ja, og vite at om ikke jeg kan gjøre det, så kan noen andre, forteller Inge Wegge. 

SAMLER BRANSJEN UNDER ÉN PARAPLY
De forteller at i dag er filmbransjen i Lofoten svært fragmentert i små en- og tomannsfirma som driver hver for seg. Det er samarbeid mellom firmaene, men det er ikke noe videre organisert. Med dagens situasjon er det ikke lett å finne rett person hvis en stor internasjonal produsent ønsker å legge en produksjon til Lofoten. 

− Per nå mister vi store produksjoner fordi bransjen er så fragmentert. Når en stor utenlandsk produksjon ser etter selskaper å jobbe med, er det klart de heller velger for eksempel Nordisk Film med en stor stab, for de har ikke tid å sette sammen en stab selv, forteller Stokke.

Nå har de fått støtte fra Innovasjon Norge og Sparebank1 sitt samfunnsløfte, henholdsvis 200 000 kroner fra hver.

− Det har vi fått for å lage noe som ikke bare er unikt i Lofoten og Nord-Norge, men i hele Norge. Og som forsåvidt finnes lite av i verden også! Nemlig det at filmbransjen går sammen under én paraply, hvor flere slår seg sammen til et større firma. Det ligger mange muligheter i det, forteller Stokke.

Dette blir det første seriøse forsøket på å få til en slik organisering innen filmbransjen. Det er gjort noe lignende i Bergen og Oslo. Stokke forteller at de allerede blir kontaktet fra folk rundt i landet som ringer og lurer på hva som skjer. Han opplever at bransjen følger med på dette som noe svært spennende.

− Det som gjør dette så unikt er at i stedet for å kontakte folk i bransjen for hvert nye prosjekt, skal det inngås bindende kontrakter, hvor man plutselig har et stort norsk filmmiljø som står klare, forklarer Stokke.

SKATTEPENGENE SKAL TIL NORD
De forteller at én ting er at man potensielt mister produksjoner fordi det er vanskelig å lokalisere folk i nord, men legger også til at når det har blitt spilt inn filmer eller TV-serier i Lofoten, for eksempel under NRK-serien TWIN, var det en alt for liten andel filmarbeidere fra området. De fleste ble hentet fra andre steder i landet.

Under innspillingen av TV-serien 22. juli siste del av 2018, var nærmere 50 filmarbeidere i Lofoten i 18 dager. I gjennomsnitt legger hver person igjen 2500 kroner hver dag i det lokalmiljøet der filminnspillingen foregår, herunder overnatting, mat, drikke, leie av utstyr, transport internt i Lofoten og kjøp av opplevelser når de har en frikveld. Denne innspillingen alene ga til sammen over 2 millioner i omsetning i det som ellers er lavsesong for reiselivet i Lofoten.

− I hele Nord-Norge sitter det masse filmarbeidere, men nå jobber de med filmer hvor produsenten sitter i Oslo, og det vil vi ikke ha noe av. Vi vil at pengene skal bli igjen i landsdelen, og at de som tjener penger, både arbeidsgiver og arbeidstaker sitter i Nord-Norge. Skattepengene skal hit, fortsetter Stokke.

FRIR TIL REISELIVET OG SETTER FOKUS PÅ BÆREKRAFT
I januar inviterer de reiselivet og servicenæringen til samarbeidsmøter for å inngå avtaler med bedrifter som skal løfte begge næringene.

− Sammen skal vi bygge opp Lofoten til et foretrukket sted for innspilling av større nasjonale- og internasjonale filmer, sier Yngvar Christensen

− I tillegg skal vi fortsette å produsere filmer selv, supplerer Jesper Seip. 

Et forpliktende samarbeid innad i filmbransjen i Lofoten, og med leverandører av overnatting, transport og mat, skal gjøre Lofoten konkurransedyktig på pris og kvalitet, slik at større filmprodusenter fort kan få et konkurransedyktig tilbud fra Lofoten når de skal velge lokasjon til neste film- eller TV-produksjon.

− Bærekraft er viktig for at vi skal kunne fortsette å leve og jobbe i en slik fantastisk natur som vi har her i Lofoten. Vi satser derfor på å levere mest mulig lokalt til store produksjoner. Det skal ikke være nødvendig å ta med mye utstyr, eller fly en unødvendig stor stab hit hvis vi har samme kompetanse i Nord-Norge. Det kommer til å bli mye mer film spilt inn i vår region fremover, avslutter Inge Wegge.