Torstein Tvedt Solberg.

Skolen er for stillesittende

Skrevet for Redaksjonen
12.11.2020 14:30 - OPPDATERT 12.11.2020 20:02

LESERINNLEGG: Barn og unge sitter for mye stille, også på skolen. Det er et problem, både for læring og helse. Det er i dag for stor variasjon på hvor mye fysisk aktivitet elevene får i løpet av skolegangen.

Arbeiderpartiet har ønsket å ta grep om dette, og vi fikk med oss et flertall på Stortinget som krevde «en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.».

Det skjedde allerede høsten 2017. Siden har Høyre brukt tiden på å slepe beina etter seg og forklare til det kjedsommelige hvor vanskelig dette er å gjennomføre. Nå, etter nesten tre år med trenering, foreslår Høyre like godt å oppheve hele vedtaket. Det er uakseptabelt, og et stort tilbakeskritt for den brede alliansen med Idrettsforbundet, Kreftforeningen og 12 andre organisasjoner som kjemper for en mer aktiv skoledag.

Vi er enige med alliansen i at vi trenger en mer aktiv, lærende og utfoldende skole. I vårt nye partiprogram forplikter vi oss til å gi elevene en times tid fysisk aktivitet i løpet av skoledagen, og vi foreslår flere grep for en mer aktiv og skapende opplæring, blant annet å innføre en sjette grunnleggende ferdighet med vekt på kreativitet og mer praktisk læring der de får bruke kropp og hender.

Grunnen er enkel: Barn som er aktive, trives bedre. Og en skole som skal se alle, må også lytte til alle elevene som gang på gang tar opp at skolen er for teoretisk og for lite skapende, for stillesittende og for lite aktiv, og for gammeldags - med mye undervisning bak pulten – når det er rom for så mye mer.

Det mest overraskende er snuoperasjonen KrF har gjort etter at de fikk plass rundt Kongens bord. De står ikke lenger ved vedtaket som inntil nylig var en fanesak for nestleder Olaug Bollestad. KrF har åpenbart tapt de interne rundene i regjeringen, og gitt Høyre nok en seier i skolepolitikken. Når KrF her løper fra sin egen politikk er det skolebarna som blir den store taperen. Nok en mulighet til å bryte med Høyres stillesittende puggeskole går tapt.

Arbeiderpartiet ønsker en mer aktiv og praktisk skole for alle. Det ønsket overstyrer heller ikke den lokale handlefriheten. Det er lærerne som er fagpersoner på å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning. Vi som politikerne setter kun rammene for opplæringen.

Lærerne vet at skolen er mer enn stillesittende tavleundervisning. Elevene vet det også. Og vi møter ofte eksempler på skoler som virkelig får det til, selv om den nasjonale politikken henger etter.

Men før politikerne legger til rette for det – gjennom tydelige forventninger om en mer aktiv, praktisk og utfoldende opplæring, skjer det ikke av seg selv. Og hvertfall ikke for alle elevene.

Arbeiderpartiet går foran for en aktiv skole der alle kan lykkes. Høyre er opptatte med å forsvare undervisningen slik den var på 1800-tallet, og KrF gjemmer seg bak formaliteter. Det er det ingen grunn til. Det lyser ikke akkurat handlekraft av høyreregjeringen.

Torstein Tvedt Solberg
Utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet