Kommuneoverlege Jan Håkon Juul mener ungene må få slippe løs etter å ha vært så mye hjemme under korona-krisen. Foto: Morten Moe/Trine Sivertsen

Slipp barna løs!

Skrevet for Redaksjonen
12.05.2020 11:00 - OPPDATERT 12.05.2020 16:02

LESERINNLEGG: 12. mars stengte alle barnehager og skoler i Norge. Dette var et tiltak kommuneoverlegene i Lofoten og Vesteålen hadde hatt en vurdering på noen dager. Man anså det, ut fra smittetallet som for tidlig på det tidspunktet, men tiltaket ble innført over hele landet uten hensyn til regionale forskjeller. Tiltaket var nok riktig på det tidspunktet. Vi hadde lite kunnskap om sykdommen Covid-19, vi hadde lite smitteutstyr og rutiner var ikke på plass. Vi kjøpte oss tid.

Forskning i Kina, Italia viser at barn i liten grad blir smittet, de utvikler ikke alvorlig sykdom, og man klarer ikke finne indikasjon på at barna smitter voksne. Forskning på Island, der de har testet alle barn under 10 år fant man ingen positive, til tross for mange smittede på Island generelt. Sverige har hatt mye smitte, men i den eldre aldersgruppen. Barn er lite rammet i Sverige til tross for normal drift på skolene. Derfor åpnes det nå også for fullkontakt i denne aldersgruppen innen idretten.

FHI`s leder Camilla Stoltenberg uttalte i forrige uke at forskning så langt tydet på at skolestengingen kunne ha bidratt til mer, og ikke mindre, smitte. Dette kan være fordi barna i et ukontrollert utemiljø i liten grad overholder basale smittevernråd som håndvask o.l. mens de i skolen overholder dette på en god måte. Det er også forskning som tyder på at barna som har milde symptomer møtes sosialt, mens de med milde symptomer holder seg unna skolen.

Barna har nå vært veldig lenge hjemme uten fullgod veiledning og oppfølgning av lærerne, selv om det er gjort en kjempeinnsats av skolene og foreldrene. De yngste barna klarer i mindre grad å studere på egenhånd, de nyttiggjør seg mindre av sosiale arenaer elektronisk og de lider under de strenge tiltakene.

Barna er ikke de som beveger seg på arenaer som gir økt risiko for smitte. De går ikke på restaurant, på pub, på kjøpesenter og blander seg med reisende. De sitter ikke i jobbmøter med ukjente aktører, de reiser ikke til Bodø eller Tromsø på helgetur i ukjente miljøer. Det er det vi voksne som gjør.

Barn er en gruppe som trenger sosial trening, de trenger å møtes, men mest av alt trenger de fullgod undervisning av en lærer ved kateteret. Tiltakene med skolestengning begynte den siste tiden å skape mer uhelse blant barna enn Covid-19 har gjort. Folkehelsen påvirkes ikke av EN enkeltsykdom, men den totale belastningen av samfunnets påvirkning over tid. Vi voksne er de som bør og kan tåle strenge tiltak, både fordi vi som voksne bør ha mer tålmodighet og forståelse for tiltakene. Vi voksne kan være mer kreative i vår sosiale omgang, og vi er fullt ut i stand til å legge bånd på oss selv.

Det er på tide å slippe ungene fri. De trenger det, og de fortjener det

Jan Håkon Juul
Kommuneoverlege og småbarnsfar