FOLKEMØTER:Silje Grande Henriksen arrangerer det første av tre møter i Svolvær i dag. Foto: Morten Moe

"Speed-dating" i planarbeid

Skrevet av Morten Moe
07.02.2019 18:00 - OPPDATERT 08.02.2019 07:04

Silje Grande Henriksen inviterer til "speed-dating" i planarbeid, hvor hun ønsker å få Vågans innbyggere til å bidra og komme med innspill og synspunkter.

Silje Grande Henriksen er Folkehelsekoordinator og prosjektleder samfunnsplan i Vågan, og er glødende opptatt av de tre møtene med Vågans innbyggere som står for døren de nærmeste dagene.

TRE VERKSTEDER
− Vi skal gjennomføre tre verksteder med en ny arbeidsmetodikk. Vi gjorde noe lignende i fjor i forhold til byplanprogrammet, og det er en måte å involvere kommunens innbyggere bredt. Vi er generelt opptatt av medvirkning i planarbeidet, og dette skal være en plan som er en overordnet strategisk plan for Vågan kommune. Den skal være både for kommunens administrasjon, men også kommunesamfunnet, sier Grande Henriksen, som er veldig opptatt av inkludering.

"Dette er et forsøk
på å involvere den
gjengse innbygger
i kommunen

ALLE SKAL INVOLVERES
− Kommunen har plikt gjennom plan- og bygningsloven til å involvere særinteresser, barn og unge, grupper som krever spesiell plass i planarbeidet og vi har jo utvalg for ulike grupper og inkluderer ulike interessegrupper. Men dette er et forsøk på å involvere den gjengse innbygger i kommunen. Alle oss som bor og lever i kommunen, vi trenger god kvalitativ kunnskap om hvorfor folk ønsker å bo her, hvorfor de velger å bo her, hva som skal til for at folk skal leve gode liv i Vågan og hvordan kommunen kan bidra til dette. Gjennom administrasjon og tjenester, men også næringsliv, frivillighet og de som jobber sammen for å skape liv og vekst her. 

"SPEED-DATING" I PLANARBEID
− Dette er en plan for framtiden,og vi må kunne si noe om hva som er behovene og ønskene for framtiden.
− Hvordan vil møtene arte seg?
− Vi skal kjøre en type kafé-dialog. En bord-modell der vi har seks ulike bord som vil inneholde ulike tema. Deltagerne skal gruppevis, sammen med en bordvert, bruke 12 minutter på å svare på hvert spørsmål. Det blir en type "speed-dating" i planarbeid, hvor vi skal få  deltagerne til å bidra og komme med innspill og sine  synspunkter på temaene. Bordvertene er ikke der for å styre debatten, de skal bare sørge for at prosessen går bra. Det er innbyggernes perspektiver vi ønsker. Jeg håper på et godt  møte både på videregående i dag, på Arbeidern i Kabelvåg mandag og Galleri Lofotens hus i Henningsvær tirsdag.

BREDT SAMARBEID
− Det blir intensive dager, så  vi er spent på hvordan dette vil fungere. Det er et samarbeid som kommunen har satt i gang sammen med SALT og Destination Lofoten. Vi har valgt å  tenke kunnskapsdeling, fordi  vi ser at veldig mange av de prosessene som skjer, de arbeidene som skjer ikke bare i kommunen, men også i regionen, er de samme. I stedet for at vi skal gå ut og spørre på nytt hele tiden fra ulike vinkler, så tenker vi at vi heller  kan jobbe sammen og dele kunnskap. Og det er jo det tverrfaglige perspektivet som vi trenger i stor grad både  inn i kommunen og regionen generelt, sier Grande Henriksen.

Spørsmål det skal jobbes med på møtene er:
• Hvor vil du bo i Vågan?
• Hva slags bolig ønsker du å bo i?
• Hvor viktig er det for deg å finne drømmejobben her?
• Hva kan kommunen gjøre for å utvikle det lokale arbeidsmarkedet?
• Hvordan kan Vågan blir et enda bedre sted å bo?
• Hvilke servicetjenester er det viktig for Vågan å tilby sine innbyggere?

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.