Denne delen av Lofotgata, mellom Biltema og Rema 100 fra Rundkjøringen ned til Power, vil bli stengt i 5-6 uker. Foto: Morten Moe

Sperrer Lofotgata fra rundkjøringen

Skrevet av Morten Moe
05.02.2020 14:35 - OPPDATERT 05.02.2020 20:02

Planen er å starte med rigging og tining kommende mandag. Selve gravearbeidene starter onsdag 12. februar. Hele anleggsperioden er beregnet å vare i 5-6 uker.

– Lofotkraft og Vågan kommune går sammen om graveprosjektet, både for å redusere ulempene for publikum og for å kunne dele på kostnadene til rigging, omfyllingsmasse, sikring, sprenging og asfaltering, skriver kommunikasjons- og kundesjef Siri Sund i Lofotkraft i en pressemelding. 

– Vi velger å gjennomføre anleggsarbeidet nå i februar/mars, sånn at vi unngår graving i sentrum i turist-høysesongen til sommeren.  Sperringer og enveiskjøringer blir skiltet, og vi henstiller til alle trafikanter at de følger skiltingen.

Noen viktige punkter:
• Det blir enveiskjøring fra rundkjøringen på E10 og ned Lofotgata, dvs. i retning Vorsetøya. Gjelder fram til innkjøring til Power/parkering byggmix. 
• Veien mellom Lofotgata og Sivert Nilsensgate (Trollfjordgata), som nå fungerer som parkeringsplass, åpnes for trafikk. Det blir ikke tillatt å parkere her i anleggsperioden. 
• Tungtransport til/fra Vorsetøya må kjøre via Trollfjordgata (ref forrige punkt) og Sivert Nilsens gate.  
• Områder som blir berørt av graving er Lofotgata, Valgata, området som nå er parkeringsplass mellom “KIWI-bygget” og gamle Hotell Royal, samt området mellom Biltema og Rødsand. 

– Lofotkraft har vært i direkte kontakt med driverne av REMA, Biltema, Norvik, Alti, Rødsand, Svolværterminalen og Power, samt med styreleder i Valgata borettslag. Beboerne der vil også bli varslet på SMS. Vågan kommune har hatt dialog når det gjelder endret parkeringsmønster i sentrum.  Entreprenør Rasmussen Anlegg vil fortløpende vurdere behovet for å kjøre to skift for å minske ulempene, blant annet når det skal graves ved rundkjøringen Rema/Rødsand.  Publikum må være forberedt på at det kan bli endringer i planene, avslutter Sund.