Foto: DEA

Spissformuleringer skjuler regjeringens handlingslammelse

Skrevet for redaksjonen
12.01.2020 09:00 - OPPDATERT 12.01.2020 21:02

Stortingsrepresentant Eigil Knutsen (Ap) mener landets nye olje- og energiminister Sylvi Listhaug har for vane å spissformulere seg om feltet hun er ansvarlig for. Nå står olje- og gassektoren for tur, skriver han i sitt leserinnlegg.

Det høye støynivået rundt Sylvi Listhaug fortsetter nå rundt vår viktigste næring, blant annet ved å gå til krig mot en oppdiktet «oljeskam».

Som politikere møter vi jevnlig dyktige oljearbeidere som både er stolte av verdiskapingen de bidrar til, samtidig som de er fullstendig klar over at olje- og gassnæringen vil spille en mindre rolle de neste tiårene.

Derfor er bedrifter og arbeidsfolk innen oljenæringen opptatt av å diskutere løsninger og planer om hva vi skal jobbe med når oljeeventyret minker i omfang. Derfor trenger vi en regjering og en olje- og energiminister med handlekraft – ikke retoriske spissformuleringer uten innhold.

For tomt prat har aldri skapt en arbeidsplass, en klapp på skulderen har aldri betalt ned på boliglånet ditt og meningsløse debatter om oljeskam har aldri betalt for ferietur til ungene dine.

Høyreregjeringen har ingen planer for hva ansatte i oljeindustrien og tilknyttede næringer skal leve av når det blir færre jobber. Arbeiderpartiet har gjentatte ganger etterlyst planer for ny industri bygget på skuldrene av olje- og gassindustrien.

Hvor blir det av planene for karbonfangst og -lagring? Hvordan skal Norge bli best på hydrogen? Hvordan skal vi sikre at norsk industri blir verdensledende innen havvind? Sistnevnte omtaler vår nye olje- og energiminister som «forsøpling av vårt havrom».

I vårt alternative budsjett for 2020 foreslo Arbeiderpartiet en egen industriplan for Nordsjøen. Vi trakk fram elektrifisering, havvind, hydrogen og karbonfangst- og lagring. Alt dette skal skje i Nordsjøen – da må vi ha en plan for hvordan det skal skape arbeidsplasser samtidig som vi bidrar til å nå våre klimamål.

Fremskrittspartiet har gjennom hele sin historie strittet imot nesten alle beslutninger som har gjort oss til den olje- og industrinasjonen vi er i dag. Opprettelsen av Statoil, nasjonalt eierskap til ressursene eller klimatiltak som CO2-avgift på norsk sokkel har møtt innbitt motstand fra Sylvi Listhaugs parti.

Arbeiderpartiet har tatt Norge gjennom store omstillinger før, og vi har lykkes fordi vi har vært villige til å gripe inn i markedet med en aktiv stat, og vi har vært opptatt av at naturressursene skal gi oss trygge arbeidsplasser i Norge.

Slike tanker er nærmest forbudt i Sylvi Listhaugs høyre-regjering. Da er det kanskje ikke rart at hun heller tyr til retoriske spissformuleringer for å skjule sin egen handlingslammelse.

Eigil Knutsen
Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet