Snart vil det bli tryggere å ferdes langs veien til og fra Stranda i Svolvær. Arkivfoto.

Starter arbeidet med gang- og sykkelsti til Stranda

Skrevet av Mari Rokkan
06.06.2019 12:00 - OPPDATERT 06.06.2019 18:02

11. juni stikkes spaden i jorda for forlengelsen av de første 250 meterne.

2011 kom den første delen av en gang- og sykkelsti i retning Stranda. Da ble en lengde på vel 200 meter fra Solheim langs Stømbrubakken og til Strømbrua opparbeidet.

– Allerede på dette tidspunktet var det kommet inn ønsker om videreføring av gang- og sykkelstien videre oppover Villaveien mot Sommartjønna. Temmelig mange har i dette tidsrommet etterlyst videreføringen av denne, i et område hvor det er svært stor trafikk av både myke og kjørende trafikanter, skolebarn og turister. Både idretts-anleggene på og ved Stranda sommer som vinter skaper stor trafikk, og utfarten til marka og fjellene innenfor likeledes. Vi er glade for at ventetiden nå er over, og at anleggsarbeidene endelig kan ta til, skriver Vågan kommune på sin hjemmeside.

STENGT FOR GJENNOMKJØRING I PERIODER
Tirsdag 11 juni stikkes spaden i jorda for forlengelsen av de første 250 metrene. Dette er trinn én av forlengelsen, mens trinn to utgjør resten av gang- og sykkelstien - omtrent 490 meter. Sistnevnte søkes det nå midler om, for mulig videreføring neste år. Totalt utgjør hele strekningen omtrent 740 meter opp til Sommartjønna.

Før byggestart ble beboerne langs byggetrinn én bli invitert til befaring langs disse 250 meterne. I Villaveien var det kun én eiendom som blir fysisk berørt, og her er arealet fradelt og overført Vågan kommune, og grunneier har fått sitt oppgjør.

– Vegbanen er regulert i en bredde på 5,5 meter og gang- og sykkelstien i en bredde på 3 meter. Det skal legges nye ledninger for vann, overvann og avløp samt nytt gatelys-anlegg, skriver kommunen. 

– Før skoleslutt vil det bli arbeidet på strekningen mellom Strømbrua og Larsen-bakken, på en slik måte at trafikken kan slippes forbi i hele denne perioden. Fra skoleslutt vil man ta fatt på selve Villaveien oppover Larsenbakken og opp til husene ved Villaveien nr 16/17. Her føres gang/sykkelstien på veiens nordside (høyresiden når man går opp bakken). I denne fasen vil Villaveien være stengt for gjennomkjøring, men det vil i utgangspunktet være kjøreadkomst til alle boligene enten fra vest eller fra øst siden, avhengig av hvor langt man er kommet med anlegget. Imidlertid vil det i kortere perioder ikke være mulig å kjøre helt inn til alle boligene, og vi søker i samarbeid med entreprenøren å gi dere varsel om dette på forhånd, legges det til.

NY VANNFORSYNING
Ved skolestart etter ferien er planen å være kommet opp hele Larsenbakken slik at det er ca 40 meter igjen av dette første byggetrinnet.

Kommunen opplyser videre at samtlige boliger vil få kuttet de eksisterende vannforsyningene sine i forbindelse med legging av ny hovedledning for vann, men at det blir lagt ut midlertidige vannforsyninger til boligene i anleggsperioden, slik at vannforsyning til hvert hus opprettholdes.

– Strandveien søkes å være åpen for trafikk, men kortere stengninger vil kunne oppstå og omkjøringer etableres da. Trær langs hele traseen utenfor boligeiendommene og innenfor regulert vegareal må fjernes for å gi plass til det nye veganlegget i henholdt til godkjent reguleringsplan.

 

 

 

 

 

 

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.