Verken næringsforeningen eller innbyggerforeningene i Vågan har menneskelige ressurser eller økonomiske muskler til å selv bære kostnadene av juleaktiviteter og pynting, derfor henvender vi oss til alle selskaper og enkeltpersoner i kommunen, skriver Espen Berg Knutsen i leserbrevet. Foto: Johan Tangen

Starter innsamlingsaksjon for julestemning i gatene

Næringsforeningen har en henvendelse til alle våganværinger.

Dette er et dette er et leserinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter.
Hvert år før jul iverksettes det mange tiltak rundt omkring i kommunen vår med det ene for øye - å skape den gode julefølelsen for innbyggerne og tilreisende.

Butikkene pynter med juledekor, fra noen strømmer det julemusikk ut fra høyttaleren og det er stor sjanse for at du møter på julenissen eller hjelperne hans i denne tiden. Det arrangeres julekonserter, juleverksteder og 1.søndag i advent tennes julegranen til glede for store og små.

De sentrumsnære gatene blir bekledd med julebelysning og julepynt for å skape den gode stemningen også utendørs. Dette er en oppgave som de fleste steder ligger hos innbyggerforeningen. I Vågan har næringsforeningen i mange år påtatt seg ansvaret for å administrere dette i Svolvær, mens innbyggerforeningen i Kabelvåg, Henningsvær har håndtert det selv.

Vi som næringsforening ønsker å bidra til at denne gode julestemningen gjenskapes hvert år i hele kommunen vår. Med dette som mål har vi vært i kontakt med innbyggerforeningene i Svolvær, Kabelvåg og Henningsvær for å avstemme hva vi som næringsforening kan bistå med. På grunn av ressurssituasjonen har vi dessverre ikke hatt mulighet til å snakke med de øvrige innbyggerforeningene i kommunen. Dette vil vi gjøre til neste år.

Status i Svolvær, Kabelvåg og Henningsvær er at det trengs mer belysning i gatene, da noe av det som finnes må skiftes ut eller at det er behov for mer lys. Det er også gitt uttrykk for at det er et mål å skape flere juleaktiviteter, som minikonserter og - juleverksteder.

Vi var også samstemte på at verken Vågan Næringsforening eller innbyggerforeningene har menneskelige ressurser eller økonomiske muskler til selv å bære kostnadene til disse flotte tiltakene.

Vi ble enige om at Vågan Næringsforening allerede i år skal stå i bresjen for en felles innsamlingsaksjon i år knyttet til julestemning i Henningsvær, Kabelvåg og Svolvær. I Kabelvåg og Henningsvær fortsetter innbyggerforeningene med den praktiske gjennomføringen av oppsett og innkjøp, mens i Svolvær vil Vågan Næringsforening gjøre dette inntil videre.

Da dette berører oss alle rettes denne henvendelsen til alle i Vågan kommune, både medlemmer og ikke-medlemmer av Vågan Næringsforening, selskaper og enkeltpersoner.

Vi er takknemlig for alle bidrag som kommer. På vegne av alle innbyggere i Vågan, tusen takk på forhånd!

Espen Berg Knutsen,

Vågan Næringsforening


[annonse]
Slik støtter du prosjektet. Tanken bak denne innsamlingsaksjonen er at du selv avgjør:

  1. Hvilket STED du gir bidrag til (Henningsvær, Kabelvåg eller Svolvær eller en kombinasjon)
  2. BELØPET du ønsker å bidra med
  3. PERIODEN du ønsker å bidra i. (Året eller årene)
Når pengene er samlet inn vil vi videresende dem til dem det er gitt til.

Du velger selv om du setter bidraget rett inn på konto eller om du vil ha faktura tilsendt. Velger du å sette inn på konto benytter du konto 1503 39 79204 (NB! Husk å merke fra hvem + at det står julelys).

For at vi skal kunne ha oversikt over hvem som gir hva til hvem + perioden trenger vi, uansett betalingsmåte du velger, en kort e-post fra deg som angir hva du går for (bruk gjerne oppsettet/ tabellen nedenfor) og hvordan du vil innbetale det. E-posten sender du til [email protected]