Rektor ved Svolvær skole, Ronnie Maas Pedersen, forteller at skolen er godt forberedt til å ta imot både nye gamle elever. Foto: Johan Tangen

Starter skoleåret på samme måte som de avsluttet det forrige

Skrevet av Johan Tangen
17.08.2020 13:00 - OPPDATERT 17.08.2020 20:02

Mandag var det endelig skolestart. Både nye og gamle elever møtte opp til første skoledag.

Skolegården er fortsatt delt opp med sperrebånd, elevene blir ledet inn av lærerne til forskjellig tidspunkt. Skolestart 2020 er ikke som det har brukt å være.

– Vi ligger veldig godt an med tanke på smittevernstiltak. Det er samme beredskap som ved skoleslutt, så vi er ganske kjent med de tiltakene og kommer til å fortsette med det. Uteområdet er delt opp, en klasse er fortsatt en kohort, vi må holde avstand, det er tildelte toaletter til hver klasse og det er ikke servering av mat i kantina, forteller rektor ved Svolvær skole, Ronnie Maas Pedersen.

Videre forteller rektoren at inngangene er delt og at det er ulike oppstarts- og avslutningstidspunkt. Samtidig får ikke voksne være med inn på skolen. Det gjør at årets førsteklassinger ikke blir tatt imot på samme måte som de har brukt.

– Førsteklassen kommer ikke før klokka 9. Da tar vi dem imot i skolegården, sammen med foresatte. Tradisjonelt sett har vi møtt dem i foajeen, men nå møter vi dem ute. I etterkant har vi en seanse hvor klassene blir delt og foresatte får være sammen med elevene, hvor kontaktlærere gir informasjon, før de har den siste økta inne uten foresatte, forteller Pedersen.

Skolestart ved Svolvær skole. Foto: Johan Tangen

Skolestart ved Svolvær skole. Foto: Johan Tangen

IMPONERT OVER DE UNGE
I tillegg til lærere og andre ansatte ved skolen har også politiet tatt turen for å påse at trafikkbilde er bra.

– Skolen har også satt ut trafikkvakter de første 14 dagene for å sikre at alle myke trafikanter blir ivaretatt. Politiet står her frem til klokken 9, til alle elevene har kommet. De vil stå her med mindre de har andre oppdrag å rykke ut til, sier Pedersen.

Johannes Flaaten Kyllo er en av politibetjentene som er stasjonert ved skolen.

– Vi er en del av en nasjonal skolepatrulje. Vi vil starte med ekstra trykk og passer på alt fra beltebruk til at fotgjengerfelt blir brukt og at syklister og unger bruker fortauet. Vi tar det fra starten, sånn at de får en fin flyt utover året, sier han og legger til:

– Det er veldig viktig, for da får du et godt utgangspunkt. Her i Svolvær er det mange kryss og fotgjengerfelt og andre ting som gjør at trafikkbildet er litt innviklet. Det er viktig å påse at bilene stopper for ungene når de farter og styrer.

Videre forteller Johannes at han er imponert over de unge.

– Jeg er imponert når du ser antall syklister som bruker hjelm og går over fotgjengerfeltet. Det er tydelig at de har lært det.

Johannes Flaaten Kyllo skryter av de unge. Foto: Johan Tangen

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.