Rådhuset blir stengt for besøkende, men alle tjenester opprettholdes. Foto: Morten Moe

Stenger rådhuset

Skrevet av Morten Moe
16.03.2020 10:00 - OPPDATERT 16.03.2020 13:02

Han har travle dager nå under korona-krisen, og driften av kommunen skal gå så uforstyrret som mulig.

Også de politiske møtene skal avholdes som planlagt.

– IKT her på huset har sagt at vi skal få til streaming av alle de planlagte møtene som er på beddingen framover. De vil være stengt for almenheten, men de vil kunne følge med der, sier ordføreren. Som kjent har Formannskap- og Kommunestyre-møtene vært de eneste som til nå har vært overført på nett.

BARE NØDVENDIGE SAKER
– Vi må bare sørge for at alle som møter holder god avstand til hverandre, og så skal vi kun behandle helt nødvendige saker. Vi har også sagt at dersom noen er syke, så skal de melde forfall og kalle inn vararepresentant.

Johnsen er veldig godt fornøyd med hvordan kommunen har reagert på korona-krisen så langt.
– Jeg er veldig godt fornøyd, både med hvordan vanlige folk og næringslivet i kommunen har respondert. Det er ingen som har klaget over de tiltakene som er innført; tvert imot - enkelte har klaget på at vi ikke har vært enda strengere. Spesielt hotellene og aktivitetsbedriftene fortjener skryt for måten de har opptrådt, sier ordføreren.

TØFFERE TIDER I VENTE
Men til tross for lite klager; han tror det er tøffere tider i vente.
– Jeg tror tiltakspakken rekker bare et lite stykke. Dette kommer til å bli tøft for mange etter hvert som tiden nå går. Jeg håper bare bedriftene klarer seg! Det er selvsagt vanskelig for myndighetene å vite hvilke knapper de skal trykke på, men det må komme flere tiltakspakker. Jeg håper bare at de tiltakene som er gjennomført nå ikke rammer hardere enn selve epidemien.

INGEN SMITTET
Status når det gjelder korona-viruset er at det så langt ikke er noen som er smittet i Vågan.
– Prøvene til nå har heldigvis vært negative. Vi hadde et møte søndag ettermiddag, og der kunne kommuneoverlege Jan Håkon Juul fortelle at de prøvene som har vært sendt inn har vært negative, og at han ville bli veldig overrasket om prøver som er inne nå kommer tilbake som positive.

VIL HA ADGANGSKONTROLL
Lofotrådet har gått oppover i systemet for å høre om innfarten til Lofoten kan sperres av.
– Det er ikke politi nok til å bemanne alle innfartsveiene, så skal vi gjøre dette må vi ha hjelp fra Heimevernet. Men vi er klare på at vi ønsker adgangskontroll inn til Lofoten. Vi har sendt en henvendelse til fylket og departementet for å høre om det er mulig, sier en travel ordfører.