Stenging av Risøysundet i Svolvær havn

Skrevet av Administrator
04.01.2019 12:00 - OPPDATERT 06.02.2019 14:19

Ragnvald Dahl er sterkt ktitisk til at Havnevesenet og Kystverket har gitt Cetho Eiendom AS grønt lys for utfylling.

Jeg leste med vantro og sinne at Havnesjefen og Kystverket hadde gitt Ceto Eiendom AS grønt lys for å fylle igjen småbåtleden mellom Risøyklubben og Risøyholmen i innløpet til Osanpollen og Storøyvalen. Det må være noen som ikke vet helt konsekvensene av dette påfunnet.

For noen år siden fikk samme eier tillatelse til å fylle igjen en annen småbåtlei i nærheten, nemlig sundet mellom Vorsetøya og Risøyklubben. Dette har skapt et helt dramatisk strømforhold, drag og ekstreme bølger ved storm inn Storøyvalen med store ødeleggelser av bygg og eiendommer i hele området. Hvis Risøysundet blir stengt så er dette en katastrofe, da stormbølger og strømforhold vil gjøre enorme skader.

Så er det all småbåttrafikken som blir presset til å gå inn ut Hovedleden til Osan. Dette er en led som blir mer og mer brukt av større fartøy, ferge, cruseskip og trålere som bruker leden daglig til annløp av skipsverft, tankannlegg osv. Begge berørte holmer er dessuten hekkeområder for ærfugl, mange truede måker, tærner og hegre etc. I tillegg har holmene vært yndlingsområdet for oter i generasjoner.

Jeg har bodd i Storøyvalen i 60 år nå, jeg har hatt båter i alle år og fulgt med på nedgang i ærfuglbestanden grunnet utfyllinger av holmer i havneområdet eksempelvis Purkholmen. Hvis Ceto Eiendom AS absolutt skal ha bobilcamping midt i Svolvær sentrum, så har jeg et konkret forslag: Dere kan fylle igjen deres egen småbåthavn mellom Vorsetøya og Risøyklubben så har dere plass nok, og så slipper dere å tukle mere med naturen i Svolværs perle.

Jeg kan nevne til slutt at jeg husker at da det ble gitt tillatelse til å fylle igjen småbåtleden mellom Risøyklubben og Vorsetøya, så ble det presisert at leden mellom Risøyklubben og Risøyholmen aldri måtte fylles igjen. Sjøtrykket som blir inn gjennom Osanleden ved stormflo, vil trykkes opp gjennom fyllinger helt opp og forbi Amfisentret i Svolvær og alle andre eiendommer som er bygget på fyllinger i Svolværs nedre bydel. Jeg håper og tror att noen politikere i Vågan våkner opp og ser konsekvensene av overstående og setter en stopper for denne utfyllingen.


Ragnvald Dahl

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.