Foto: Trine Sivertsen

Sterkt øyeblikk for veteraner og deres familier

Skrevet av Trine Sivertsen
06.11.2019 16:00 - OPPDATERT 07.11.2019 00:58

Sjefen for Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16, Kommandør Jon Ivar Kjellin hadde æren av å tildele medaljer til 6 veteraner fra Vågan som har deltatt i Internasjonale operasjoner onsdag 6. november.

I kantinen på rådhuset i Svolvær var det dekt opp til en fortreffelig stund når veteraner med sine familier samlet seg for anledningen.

Veteranene som ble tildelt æresmedaljene på onsdag var følgende: 

  • Arne Molund, Laukvik - IntOps medalje og Tysklandsbrigadenes Veteranforbunds medalje
  • Einar Grann-Meyer, Svolvær - IntOps medalje og Tysklandsbrigadenes Veteranforbunds medalje
  • Rolf Karl Susæg, Svolvær - IntOps medalje og Tysklandsbrigadenes Veteranforbunds medalje
  • Hans Jørgen Nilsen, Svolvær - IntOps medalje, har fått Tysklandsbrigadenes Veteranforbunds medalje tidligere
  • Odd Kristoffersen, Svolvær - IntOps medalje med 1 stjerne for tjeneste i UNEF DANOR Suez/Gaza
  • Jan Viggo Johansen, Svolvær - IntOps medalje for tjeneste i UNEF DANOR Suez/Gaza
− Det er noen ting som jeg synes er mer hyggelig enn andre. Og det aller hyggeligste jeg vet, er å få dele ut medaljer og anerkjennelser til de som har gjort seg fortjent i dag. Og det skal jeg få lov til i dag, på vegne av Forsvarssjefen, og det setter jeg stor pris på. Jeg setter også stor pris på at så mange kunne komme, åpnet Kommandør Jon Ivar Kjellin med.

ALLIANSE VAR VIKTIG FOR EN LITEN NASJON
− 8. mai 1945 vant vi freden tilbake. 5 lange okkupasjonsår hadde satt sitt preg på nasjonen. Fem år med krig, nød, ødeleggelser, flukt, undertrykking og terror var over. Totalt døde rundt 10 000 nordmenn som en følge av 2. verdenskrig. Som en liten nasjon forstod vi raskt at vi trengte allierte - vi kunne ikke stå alene, fortsetter Kommandør Kjellin.

− I en allianse ligger det også gjensidige forpliktelser, og det er derfor Norge har bidratt i internasjonale operasjoner. Etter 2. verdenskrig så har mer enn 100 000 nordmenn tjenestegjort i mer enn 40 militære operasjoner i fire ulike verdensdeler, mer enn folk flest vet om. Det har alltid vært viktig for Norge å ha det internasjonale samfunnet i ryggen, og derfor har vi nærmest utelukkende bidratt militært med FN sitt mandat i ryggen.

TAKKET VETERANENE OG DERES FAMILIER
− Vi hedrer våre veteraner for at de har gjort tjeneste og satt sine liv i spill på nasjonens vegne, og for det internasjonale samfunnet og freden, for å verne om våre interesser, vår sikkerhet og våre verdier ikke minst, både hjemme og ute. Deltagelse i internasjonale operasjoner er i dag en viktig del av Forsvarets virksomhet. Veteraner fra internasjonale tjenester er ryggraden i Det Norske Forsvaret.

− Forsvarets veteraner i dag er ikke bare en viktig ressurs for Forsvaret. De har mye erfaring og kompetanse å bidra med også i samfunnet forøvrig. Ofte så glemmer vi de som er rundt veteranene, men like mye som veteranene, så bør vi takke familiene for deres bidrag. For bak hver soldat, og enhver veteran, så står det en familie som bærer en tung bør mens soldatene er ute på oppdrag. Jeg er veteran selv og vet hvordan det er for familien å leve i uvisshet, fortalte Kommandør Kjellin.

I 1947 sendte Norge sine første soldater til en internasjonal operasjon. Likevel var det først i år 2000 at «Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner» ble innstiftet. Den ble gitt tilbakevirkende kraft, til 1947. Før medaljen ble innstiftet hadde over 80 000 soldater tjenestegjort – og gjort seg fortjent til medaljen. Siden den gang har flere titalls tusen av veteranene mottatt den, men mange har ennå ikke fått medalje for sin tjeneste.

«Tysklandsbrigadenes Veteranforbunds medalje» er en norsk utmerkelse innstiftet i 1991. Den tildeles av Tysklandsbrigadens Veteranforbund i samarbeid med Forsvarets Veterantjeneste til personell som har tjenestegjort i Tysklandsbrigaden.
 
ALLE SKAL FÅ DEN RETTMESSIGE MEDALJEN
Forsvaret er opptatt av å gi veteranene anerkjennelse for den innsatsen de har gjort. En medalje er et synlig uttrykk for Forsvarets og samfunnets anerkjennelse av innsats i tjeneste for Norge. Medaljeseremoniene er en god anledning til å hedre og anerkjenne de veteranene som har vært i tjeneste for Norge. Samtidig er det også en anledning til å videreformidle historien til det norske folk og spesielt til de unge.

− Mange har gjort en uvurderlig innsats for Norge og det internasjonale samfunnet uten at de har fått den synlige anerkjennelsen som de fortjener. Og årsaken til det kan være så mangt, men Forsvaret jobber i dag intenst for å sørge for at alle skal få den rettmessige medaljen for innsatsen sin, fortalte Kommandør Kjellin.

Stunden på rådhuset var både sterk og fin. Etter utdeling av medaljer ble det servert kaffe og kake, og det var åpent for å si noen ord, og det skal nevnes at det var vanskelig å holde igjen på tårene. Å være tilstede når de som har kjempet for vårt land samles er en sterk opplevelse. Vi i Våganavisa gratulerer, og takker veteranene og deres familier for deres innsats.

Bildeserie